Nieuwe politiedrone meteen nuttig ingezet

De nieuwe politiedrone van de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) heeft al onmiddellijk zijn nut bewezen.

Bij een ernstige brand op 29 april in de Kerselaarlaan in Kapelle-op-den-Bos kwam de drone in bijstand voor het onderzoek van de branddeskundige. “Daarnaast heeft de drone ook zijn nut al bewezen door vluchten te doen om afval op te sporen van een drugsplantage, alsook om gevaarlijke en vernieuwde kruispunten in beeld te brengen die vervolgens gebruikt kunnen worden bij vaststellingen van verkeersongevallen”, zegt korpschef Alain Meerts. “Tot slot werd de drone ook gebruikt om de verkeersafwikkeling te monitoren in het kader van de proefopstelling van gewijzigde verkeersstromen.”

De gemeenteraden gaven, op basis van het besluit van de politieraad, unaniem de goedkeuring om het gebruik van een drone door de politiediensten toe te laten op het grondgebied van de politiezone.

De drone zal aangewend worden voor verschillende politionele doeleinden waarbij de inzet ervan een meerwaarde kan betekenen: bij feiten van algemene overlast, (ernstige) verstoring van de openbare orde, grootschalige evenementen of betogingen, bepaalde gerechtelijke opdrachten, verkeersgerelateerde zaken (ongevallen en overtredingen), vermiste personen, milieuovertredingen, bijstand aan de brandweer, bouwovertredingen, en dergelijke. “De drone wordt bestuurd door speciaal daarvoor opgeleide politiemensen. Hierbij zal de privacy van de burger te allen tijde maximaal gewaarborgd worden alsook de wettelijke aspecten inzake het gebruik ervan”, aldus Meerts.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise