Vernieuwing en N-VA wippen Open VLD en halen CD&V aan boord: Bart Laeremans wordt burgemeester

Politieke aardverschuiving in Grimbergen. De partijen Vernieuwing, CD&V en N-VA hebben een collectieve motie van wantrouwen ingediend en vormen een nieuwe meerderheid in Grimbergen. “Het gebrek aan samenwerking, loyaliteit en transparantie door de vroegere coalitiepartner Open VLD heeft geleid tot een gebrekkig bestuur met een stilstand en vooral het verdwijnen van het draagvlak bij de inwoners”, klinkt het.

De huidige meerderheid was is in 2018 met veel ambitie en met een vernieuwend bestuursakkoord begonnen aan de legislatuur. Vernieuwing en N-VA hebben echter naar eigen zeggen moeten vaststellen dat de samenwerking met Open VLD binnen die meerderheid de afgelopen twee jaar steeds moeizamer verliep.

“Het gebrek aan collegialiteit heeft geleid tot inefficiëntie in de uitvoering van het bestuursakkoord. Bovendien vormde een te éénzijdige invulling ervan een belemmering voor de realisatie van belangrijke projecten zoals het mobiliteitsplan, erfgoeddossiers, cultuur,… alsook voor de sociale opdracht van het gemeentebestuur”, zo luidt het. “De leiding van het college gebeurde op een zodanige niet-transparante wijze, dat vragen en wantrouwen niet weggenomen werden maar eerder versterkt. Hierdoor kon voor het eerst in de Grimbergse geschiedenis de wijziging in de meerjarenbegroting niet tijdig goedgekeurd worden. Ook het dossier van de ondergrondse parking in Grimbergen-centrum, gekoppeld aan een warenhuis, zorgde voor een blokkering van het beleid, met weinig perspectief tot vooruitgang.”

Vernieuwing, CD&V en N-VA zijn ervan overtuigd dat het anders kan en dienen daarom een collectieve motie van wantrouwen in voor de gemeenteraad van 2 juni eerstkomende. Om de continuïteit zo veel als mogelijk te verzekeren zal CD&V de bevoegdheden van Open VLD overnemen aangevuld met samenleven (integratie) en gezondheidsbeleid. In de geest van het nieuw decreet zal Bart Laeremans (Vernieuwing) de burgemeestersfunctie opnemen en de nieuwe ploeg leiden.

De drie partijen hebben hun inzichten over de ondergrondse parking, het zogenaamde ‘Jumbo-dossier’, met elkaar gedeeld en hebben beslist dit project met onmiddellijke ingang stop te zetten. De nieuwe coalitie wil na de motie van wantrouwen snel opstarten om oude en nieuwe dossiers met een frisse wind en inzichten tot een goed einde te brengen.

“De bestuurservaring van Open VLD heeft de verwachtingen niet ingelost”, reageert toekomstig burgemeester Bart Laeremans. “Ik zal al mijn engagement en energie, samen met de opgedane ervaring van de voorbije 3 jaar, inzetten voor een beter en meer gedragen beleid in Grimbergen.” Laeremans was tot 2015 nog lid van Vlaams Belang. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd zijn partij Vernieuwing met 21,9 procent de grootste van Grimbergen, en haalde zelf liefst 3.498 voorkeurstemmen.

“Er zijn vele goede dossiers die wij kunnen ondersteunen, maar het project van de ondergrondse parking met de Jumbo hebben we van in het begin bestreden”, zegt CD&V-voorzitter Bart Van Humbeeck. “We zijn verheugd dat dit inzicht gedeeld wordt binnen de nieuwe coalitie, zodat we een nieuw bestuur kunnen opstarten. We zullen al onze bestuurservaring inzetten om met deze ploeg een gedragen resultaat neer te zetten.”

“De slechte ervaring inzake de leiding van de vorige ploeg laten we achter ons”, vult eerste schepen Philip Roosen (N-VA) aan. “Voor de realisatie van belangrijke projecten zoals het mobiliteitsplan en erfgoeddossiers was deze wissel noodzakelijk. De onderhandelingen zijn open, transparant en met vertrouwen gebeurd. Samen met de nieuwe burgemeester zullen we ons beleidsplan op een constructieve en gedragen wijze verder uitrollen.”

Foto: De voorstelling van de gloednieuwe coalitie eind 2018. Na goed drie jaar is de breuk een feit.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise