Grimbergen breidt geboortebos uit met 1,1 hectare: minstens 2.000 nieuwe bomen op komst

Eind april werd de gemeente officieel eigenaar van 1,14 ha grond gelegen tussen het ‘nieuw’ en het ‘oud’ geboortebos aan de Humbeeksesteenweg. Er komen minstens 2.000 nieuwe bomen.

Het nieuwe bos werd sinds 2005 geleidelijk aangelegd met de jaarlijkse aanplanting van geboortebomen. Vandaar dat het de benaming ‘geboortebos’ kreeg. De aanplanting van geboortebomen is in Grimbergen echter een traditie die al meer dan 35 jaar meegaat en tot stand kwam na een voorstel van toenmalig gemeenteraadslid Freddy Minten.

De gemeente beschikte reeds over een terrein van 2,8 hectare in het verlengde van het domein Ter Tommen. Dit werd tussen 2005 en 2016 beplant met ruim 3.800 bomen. Tussen deze zone en de Nieuwe Schapenweg verwierf het Agentschap Natuur en Bos nog een smalle zone van 0,4 hectare, waar sinds 2017 een 360-tal bomen werden aangeplant en waar nog plaats is voor ongeveer zeven jaar aanplantingen van geboortebomen.

Het tussengebied van 1,14 hectare, waar zich de hoogspanningspyloon bevindt, bleef echter in handen van private eigenaars en wordt momenteel nog gebruikt als landbouwveld. Het heeft heel wat moeite gekost om dit perceel aan te kopen. Dit is uiteindelijk toch gelukt, zodat er de komende jaren een aaneengesloten bos komt van ruim 4,3 hectare. De aankoop van deze zone wordt voor 75 procent gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, in het kader van de doelstelling van de Vlaamse overheid om 4.000 hectare extra bos aan te planten tegen 2024.

“De gronden zijn volgens het gewestplan gelegen in natuurgebied en zullen op termijn deel uitmaken van een toekomstig groter landinrichtingsplan, waarvan o.a. het domein Ter Tommen, het park van de Borcht en de Motte deel uitmaken”, meldt schepen voor Omgeving Bart Laeremans. Ook zal er samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werk worden gemaakt van een groene, recreatieve verbinding richting Maalbeekvallei en Lintbos, in goede samenhang met de aanwezige landbouwvelden. Deze mooie landbouwkouters zullen de omgeving blijven bepalen.”

“Van de nieuwe zone komt ongeveer 8.700 m² in aanmerking voor bebossing, want door de aanwezigheid van de hoogspanningsleiding kan een deel niet beplant worden”, vervolgt Milieuschepen Chantal Lauwers (Vernieuwing). “Op deze locatie wordt een hooiweide voorzien. Samen met de VLM en de Bosgroep Vlaams-Brabant zal nu een beplantingsplan worden opgemaakt. We hopen hier in 2023 en 2024 minstens 2.000 nieuwe bomen te kunnen planten. Dit wordt dus een stevige uitbreiding van het bosareaal van Grimbergen.”

Het geboortebos kan bereikt worden via de Humbeeksesteenweg. Het ligt tegenover het bedrijf Caterpillar. Momenteel is deze zone ten gevolge van wegeniswerken moeilijk bereikbaar voor wagens. Wandelaars en fietsers kunnen de site ook bereiken via de Nieuwe Schapenweg.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise