Speelstraat aanvragen voor 2 juni

Wie zijn straat tijdelijk wil inrichten als speelstraat moet voor dinsdag 2 juni een digitale aanvraag doen bij de dienst Mobiliteit.

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden. Bewoners mogen parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte. Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding ‘Speelstraat’ sluiten de speelstraat af.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als: de straat in een woonzone ligt; de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur; er geen openbaar vervoer door de straat rijdt; er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt; de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven; en de meerderheid van bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

De inwoners van de speelstraat staan zelf in voor het dagelijks plaatsen en wegnemen van de signalisatie die hen ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise