Besturen houden grootschalige enquête bij jongeren over betaalbaar wonen: “Bekijken hoe we noden concreet kunnen invullen”

Een ruime meerderheid van jongeren uit Grimbergen, Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst wil in de gemeente blijven wonen, maar vreest dat dit omwille van de hoge vastgoedprijzen niet haalbaar is. Dat blijkt een grootscheepse enquête van de gemeentebesturen in kwestie. Zij gaan nu samen met de woonconsulenten oplossingen uitdenken.

Het beperkte aanbod aan betaalbare woningen en de lange wachtlijsten voor sociale woningen is in de Vlaamse Rand niet nieuw. De gemeentebesturen van Grimbergen, Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst willen er echter alles aan doen om de jonge inwoners in hun gemeente te houden. Daarom hebben ze ervoor gekozen om samen met de woonconsulenten van Woonwinkel Noord 3Wplus een onderzoek uit te voeren naar de vraag en het aanbod van betaalbare woningen in hun gemeenten.

Het eerste luik van het onderzoek omvatte een bevraging van de inwoners van 18 tot 30 jaar uit de vier gemeenten. Van de 8693 opgestuurde vragenlijsten werden er 1404 ingevuld teruggestuurd wat overeenkomt met een respons van ruim 16 procent. “Wat meteen opvalt is dat 81,6 procent van de bevraagden, ofwel ruim vier op de vijf, aangeeft in zijn of haar gemeente te willen blijven wonen”, zegt Wendy Thielemans, beleidsmedewerker én woonconsulent in Kampenhout.”

Toch geven velen spontaan aan dat de betaalbaarheid een probleem is. Ze willen wel kopen of huren in de gemeente, maar het is er te duur. Uit navraag wat de voornaamste reden zou zijn om geen woning in de gemeente te kopen of te huren, staat de kostprijs hoog bovenaan de lijst. Andere redenen zijn het woon-werkverkeer, het volgen van de partner naar een andere gemeente en de afwezigheid van sociale voorzieningen.”

Het is duidelijk dat de jongeren absoluut een eigen woning willen. Bijna twee op drie (64,4 procent) wil meteen een woning kopen, ongeveer een op drie (34,6 procent) wil eerst huren om daarna te kopen. Toch zeggen best veel jongeren dat ze het financieel niet zouden aankunnen om alleen te wonen. “Eén op zeven geeft aan dat ze iedere maand geholpen zouden worden bij het huren of het kopen van een woning na het verlaten van het ouderlijke huis. Meer dan de helft, 57 procent, zou eenmalig geholpen worden. Die hulp kan zich bijvoorbeeld uiten in het geven van een som geld, het aankopen van meubels of het betalen van notariskosten.”

De gemeentebesturen erkennen dat de enquête de zorgen bij jonge inwoners rond betaalbaar wonen duidelijk in kaart heeft gebracht. “Het probleem in onze Vlaams-Brabantse regio staat in fel contrast met andere, verder gelegen dorpen in Limburg bijvoorbeeld waar de prijzen veel betaalbaarder zijn voor woningen. Onze jongeren willen echter in hun onmiddellijke buurt uitzwermen’, stelt Steenokkerzeels schepen Wim Mombaerts (Klaver/N-VA).

Met de resultaten kunnen de gemeenten nu aan de slag. “Deze enquête was de eerste stap. Nu begint het echte werk en gaan we bekijken hoe we de noden concreet kunnen invullen’, zegt de Kampenhoutse schepen Greet Willems. Collega-schepen Greta Lauwers (VLAM) uit Zemst ziet mogelijkheden. “Zemst zal onderzoeken welke gemeentelijke gebouwen gerenoveerd kunnen worden om starters betaalbaar te laten wonen, eventueel onder een vorm van samenwonen.”

De Grimbergse schepen van Wonen, Bart Laeremans (Vernieuwing), wijst op de druk op de woningmarkt in de Vlaamse Rand door de instroom uit Brussel en mikt op de steun van privé-eigenaars. “De komende jaren komen er heel wat woningen op de markt van inwoners die in de jaren ’60 en ’70 gebouwd hebben en vandaag kleiner gaan wonen, vaak in een appartement of assistentiewoning. We roepen deze mensen op om hun woning bij voorrang te verkopen aan mensen die een band hebben met onze streek.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise