Vernieuwing van Westvaartdijk gestart

In opdracht van De Werkvennootschap (DWV) is een aannemer vandaag gestart met de vernieuwing van de Westvaartdijk inclusief de aanleg van de F23 fietssnelweg.

“We beginnen ten noorden van de industriezone: vanaf de Verbrande Brug tot en met het kruispunt met de Industrieweg. Het kruispunt van de Westvaartdijk (N260) met de Industrieweg wordt volledig vernieuwd. Dit gebeurt in twee fasen zodat de Industrieweg bereikbaar blijft”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD).

“Tussen de Industrieweg en de Verbrande Brug is tot eind november slechts één rijstrook beschikbaar. Via tijdelijke verkeerslichten kan het verkeer beurtelings passeren. De verkeerslichten staan opgesteld op de Oostvaartdijk (brugzijde kant Cargovil) en in de Industrieweg. De werking van deze verkeerslichten wordt afgesteld op de vaste verkeerslichten van de Verbrande Brug zelf”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA).

Om de heraanleg van het kruispunt te kunnen uitvoeren, is de doorgang langs het kanaal tot eind november onderbroken. Het verkeer rijdt in beide richtingen rond de industriezone via de Industrieweg en de Fabrieksweg. Om de Westvaartdijk tussen de Fabrieksweg en de Industrieweg te bereiken, rijdt het verkeer van en naar de Fabrieksweg.

“Ten zuiden van de industrie krijgt de nieuwe rijweg ondertussen vorm. De voetpaden en het fietspad worden verder aangelegd en afgewerkt zodat we uiterlijk eind oktober de N260 tussen de Westvaartdijk en het viaduct (Lenterik) kunnen openstellen voor verkeer. Ter hoogte van de werken voor de fiets- en voetgangersbrug (De Vlaamse Waterweg) zullen nog verkeerslichten staan die het verkeer beurtelings doorgang verlenen”, vervolgt Chris Selleslagh.

Tussen eind november en maart volgend jaar werkt men aan het tweede deel van de Westvaartdijk: vanaf het kruispunt met de Industrieweg tot ongeveer voor de loodsen/magazijnen van Suez. De bedrijven gelegen in dit deel alsook de bedrijven van de zijtak waar Indaver ligt, ontsluiten dan IN + UIT via het nieuwe kruispunt met de Industrieweg. Voor de andere bedrijven blijft de toegang (IN + UIT) verlopen via de Fabrieksweg.

De werken hebben als gevolg dat alle verkeer (met inbegrip van het zwaar verkeer) van of naar de industriezone Grimbergen op de Westvaartdijk veel sneller en met minder hinder voor Grimbergen de R0 kan bereiken via de Westvaartdijk. Vanaf 25 oktober zal het verkeer op de omleidingswegen in Grimbergen verder afnemen want dan stellen we de Wolvertemsesteenweg ter hoogte van de handelaarszone voor alle verkeer open”, besluit Philip Roosen.

Op alle ontmantelde omleidingswegen zal uitvoerig gecontroleerd worden dat de voorheen voorziene tonnagebeperkingen worden gerespecteerd.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise