Tunnel onder Wolvertemsesteenweg: spectaculaire werken voor aanleg riolering

De komende weken voert een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer spectaculaire werken uit in Grimbergen om in de toekomst het afval- en regenwater gescheiden af te voeren. Dit is beter is voor de waterhuishouding van bewoners én positiever voor het milieu.

Langs de Wolvertemsesteenweg zie je bovengronds momenteel veel kranen, grote machines en enkele diepe putten, maar de werken gebeuren vooral onder de grond. De aannemer perst namelijk op acht meter diepte, over een lengte van in totaal driehonderd meter, buizen met een diameter van tweeënhalve meter in de grond. Dat gebeurt door middel van “microtunneling”: er wordt een tunnel geboord en tegelijkertijd worden de buizen in de grond geperst. Binnenkort zou je dus in principe een wandeling kunnen maken onder de Wolvertemsesteenweg, ware het niet dat het rioleringsbuizen betreft.

De riolering die de komende maanden op acht meter diepte aangelegd wordt, moet zo diep liggen omdat ze, voor ze in het bufferbekken van Aquafin uitmondt, onder de Maalbeek door moet gaan. Omdat aan de Wolvertemsesteenweg het regenwater van veel straten samenkomt, moeten de buizen ook groot zijn. Daarbij komt dat de ondergrond onder de steenweg weinig draagkracht heeft. Omwille van al die factoren heeft Wegen en Verkeer samen met de aannemer en met specialisten van een extern studiebureau een methode uitgewerkt waarbij eerst de draagkracht van de ondergrond vergroot wordt en dan de buizen in de grond geperst worden.

Kristof Goris, projectmanager van Wegen en Verkeer: “De aannemer werkt de komende maanden hard door. De persmachine duwt de rioolbuizen met 10 centimeter per minuut de tunnel in. Volgens de planning zal de streng tussen de Kloosterpoort en het kruispunt Beiaardlaan klaar zijn voor het einde van deze maand. Daarna wordt de aankomstput op het kruispunt een persput en gebeuren er daar nog twee persingen. In de zomermaanden werken we de riolering af en in het najaar van 2021 leggen we de bovengrondse infrastructuur aan. Tijdens de bovengrondse werken zal de verkeershinder beperkter zijn dan tijdens de rioleringswerken.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise