De Merodestraat en Rijkenhoekstraat zone 30 tijdens werken Wolvertemsesteenweg

De werken aan de N211 Wolvertemsesteenweg zorgen voor overlast in de de Merodestraat en de Rijkenhoekstraat. Door de invoering van een tijdelijke zone 30 en een fysieke herinrichting van de straten wil het gemeentebestuur de druk op deze wegen verminderen.

Eind 2020 startte het Agentschap Wegen en verkeer (AWV) met wegeniswerken aan de Wolvertemsesteenweg. De werken zullen vermoedelijk tot begin 2022 duren. Omwille van de wegeniswerken werden omleidingsroutes vastgelegd door het AWV in overleg met De Lijn en de gemeente Grimbergen. De omleidingsroutes zorgen voor meer verkeer in het centrum van Grimbergen en dus ook in de de Merodestraat en op de as Beukendreef-Rijkenhoekstraat. Doordat de de Merodestraat nog aangelegd is in betonplaten veroorzaakt het verkeer, zeker aan hoge snelheid, trillingen bij de bewoners. De Rijkenhoekstraat is in het deel tussen de Steenpoeldreef en de Lierbaan vrij smal en is tevens met het brugje over de Maalbeek niet aangelegd om veel verkeer te verteren. Hierdoor ontstaat er in beide straten overlast voor de omwonenden. De wegeniswerken aan de Wolvertemsesteenweg verminderen zodoende de leefbaarheid in beide straten.

“Wij willen uiteraard de overlast voor de bewoners tot het absolute minimum herleiden. We hebben daarom digitale bewonersvergaderingen gehouden met enerzijds de bewoners van de de Merodestraat en anderzijds de bewoners van de Rijkenhoekstraat. Er werden enkele oplossingen uitgewerkt die gelden gedurende de werken aan de Wolvertemsesteenweg”, aldus burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD).

“Zo komt er een tijdelijke zone 30 in de de Merodestraat en de Rijkenhoekstraat. Daarnaast zullen we ook een fysieke herinrichting voorzien waarmee we de snelheid in beide straten verlagen en de verkeerdoorstroming veiliger zal verlopen. In de Merodestraat willen we een fietspad aanleggen en het kruispunt met het Guldendal en Zilverstraat veel veiliger inrichten. Hierdoor wordt de straat smaller hetgeen conform is aan de uitrol van een zone 30”, aldus schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA).

De maatregelen zijn meteen van kracht gegaan en zullen duren totdat de werken aan de Wolvertemsesteenweg zijn afgerond.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise