Vrijwilligers inventariseren Grimbergs onroerend erfgoed

Schepen van Erfgoedbeleid Karlijne Van Bree (Vernieuwing) ging met een groep vrijwilligers aan de slag om het Onroerend Erfgoed in Grimbergen in kaart te brengen.

Het ministerie van Defensie heeft het Nationaal Geografisch Instituut belast met het opstellen van nieuwe stafkaarten. Ook de gemeente Grimbergen werd daarbij gevraagd om een overzicht te verschaffen van alle relevante informatie (precieze plaatsnamen, een inventaris van de belangrijkste informatie rond onroerend erfgoed,…).

“Heel wat informatie is voorhanden, alleen erg versnipperd”, legt Karlijne Van Bree uit. “In eerste instantie werd dit materiaal verzameld. Hierop voortbouwend ging iedereen in een vast afgebakend gebied aan de slag. Het werd werkelijk een tocht met de kaart in de hand waarbij toponiemen (plaatsnamen) aangevuld of verbeterd werden. En dat levert soms verrassende resultaten op. Er zijn natuurlijk de gekende plaatsen zoals het Prinsenbos of de molens, maar het is opvallend hoe waardevol het onroerend erfgoed in onze gemeente wel is. Zo is er een brede waaier aan landhuizen, kapellen en hoeves, waarvan er soms nuttige informatie terug te vinden is in de Vlaamse inventaris onroerend erfgoed (inventaris.onroerenderfgoed.be).

“De vraag van het Nationaal Geografisch Instituut was een geknipte aanleiding om ons ook specifiek toe te leggen op een inventaris van kapellen, wat al in de planning zat”, aldus schepen Van Bree. “In het verleden werd daarover al heel wat in kaart was gebracht, ook grotendeels door vrijwilligers. Na een oproep op Facebook verleden week kwamen er nog extra nuttige tips binnen, bijvoorbeeld omtrent namen van kapellen. Het beste bewijs voor mij dat de interesse voor het erfgoed leeft bij heel wat mensen.”

“De vrijwilligers, waarvan sommigen actief zijn in het Lokaal Monumentencomité, brachten hun vaststellingen op kaarten aan, al dan niet aangevuld met extra informatie. Dit alles heb ik dan gebundeld en ben ik gaan verifiëren”, besluit schepen Van Bree. Als bedanking werd aan de vrijwilligers een kaart aangeboden waarop hun doorkruiste deelgemeente wordt weergegeven in het jaar 1847.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise