RUP ‘Vaartdijk Borgt’ moet leefbaarheid wijk verhogen en omgeving herwaarderen

De gemeente is van start gegaan met de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Vaartdijk Borgt’. Het gaat om de site tussen de huidige woonkern van de oude Borgt en het kanaal. De gemeente wenst met de opstart van het RUP ‘Vaartdijk Borgt’ de leefbaarheid van deze wijk te verhogen en de omgeving te herwaarderen.

Concreet gaat het om het gebied tussen de Westvaartdijk, de Jan Jozef van Engelgomstraat en de Verbruggestraat. Er zijn op dit terrein van ongeveer 1,5 hectare groot enkele bedrijven gevestigd alsook de Vilvoordse ‘nautische club’. Rechts daarvan bevinden zich nog enkele garages en enkele woningen. De bedrijfsterreinen aan de kant van Vilvoorde zijn al enkele jaren verlaten.

Vandaag ligt de omgeving er erg verloederd bij. Een ontwikkelaar vraagt al sinds 2011 of hij er een woonproject mag realiseren. Alvorens over te gaan tot de uitwerking van een RUP werd in de vorige bestuursperiode door een studiebureau een Masterplan uitgeschreven over de Oude Borgt. Vervolgens werd de startnota geschreven van dit RUP, met daarin een uitgebreide beschrijving van de site en de effecten van een nieuwe woonwijk op vlak van milieu en mobiliteit.

Deze startnota werd de voorbije maanden verfijnd en geactualiseerd met de nieuwe ontwikkelingen in de omgeving (trambus, fietssnelweg,…). Een ontwerp van de ontwikkelaar voor een mogelijke invulling werd door het college voorgelegd aan een ‘kwaliteitskamer’.

Schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen Bart Laeremans: “Dit is een goede locatie voor een woonproject, maar de ambities werden inmiddels getemperd. Het schepencollege deed beroep op een onafhankelijke ‘kwaliteitskamer’. Dat is een college van experten, dat op een objectieve manier een oordeel velt over de ruimtelijke en architecturale kwaliteiten van het project. Zo wordt nagekeken in welke mate de ontwerpen verzoenbaar zijn met de omgeving. In juni van dit jaar werd een stevig onderbouwd advies uitgebracht. De conclusie was dat de ambities te hoog gegrepen waren: een deel van het project was te dominant, met een te hoog aantal bouwlagen en wooneenheden (150). Om in harmonie te blijven, stellen de deskundigen voor het aantal bouwlagen aan de waterkant te beperken tot vier.”

Over de startnota van het RUP loopt nog tot 30 november een openbaar onderzoek, waarbij elke burger schriftelijk zijn opmerkingen en suggesties kan bezorgen. In een tweede fase, voorzien rond april-mei 2021, zal de bevolking opnieuw geraadpleegd worden over het ontwerp van het RUP.

De startnota en het advies van de kwaliteitskamer zijn te vinden via de website van de gemeente of via volgende link: https://www.grimbergen.be/rup.html.

Opmerkingen kunnen gestuurd worden naar: gemeentebestuur@grimbergen.be.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise