Atheneum Grimbergen wordt GO! Campus Fenix

Het team van GO! atheneum Grimbergen heeft niet stilgezeten. Ze hebben hard en enthousiast getimmerd aan hun pedagogisch beleid. Het resultaat is een scherpgestelde visie die leerlingen het onderwijs geeft dat hen de relevante kennis en vaardigheden geeft om hun mannetje te staan in verdere studies én in het leven.

“Nu ons inhoudelijk project helemaal klopt, willen we dit met de nodige fierheid naar buiten brengen,” zegt directeur Kurt De Rop. “Een nieuwe naam en bijpassende huisstijl zijn écht de kers op de taart. Campus Fenix wil dat elke jongere zich zo maximaal mogelijk kan ontplooien. Dat zijn geen holle woorden. Zowel de inzet van ons team als hoe we invulling geven aan de modernisering van het secundair onderwijs getuigen daarvan. De mythische vogel feniks is sowieso verbonden met Grimbergen. Hij past bij hoe we leerlingen willen aansporen om het lef te hebben om grote plannen te maken en uit te stijgen boven hun eigen verwachtingen. We schrijven het bewust met een x. Zo wordt het een merk en vindt het aansluiting bij de leefwereld van de leerlingen.”

“Het logo mocht inderdaad een cool kantje hebben”, vult adjunct Ilse Meulemans aan. We kiezen bewust voor het woord Campus, omdat we ook een heus nieuwbouwproject aan het verwezenlijken zijn. De leerlingen van het zesde leerjaar van GO! basisschool De Regenboog zullen samen met onze leerlingen vanaf september 2021 hun intrek nemen in de nieuwbouw. Tegen dan zal ook de nieuwe turnzaal klaar zijn. Voor de leerlingen van het 6 de leerjaar zal de overgang van basis naar secundair nog vlotter verlopen.”

Proef van de nieuwe ‘look en feel’ van Campus Fenix op www.campusfenix.be.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise