Pastorietuin krijgt grondige facelift vanaf het najaar

De Pastorietuin in Meise krijgt een stevige opwaardering. Samen met de gemeente Meise en de provincie Vlaams-Brabant wil Regionaal Landschap Brabantse Kouters dit parkje doen herleven, met maatregelen voor flora, fauna en erfgoed, natuurbeleving en ontsluiting. Deze verborgen parel draagt de sporen van een 18de eeuwse lusttuin met vijver en paviljoen. Enkele bomen dateren nog van de 18de eeuw. De werken starten dit najaar.

Wie vandaag de pastorietuin in het centrum van Meise tussen de bibliotheek en de Plantentuin Meise bezoekt, ontdekt een dichtgeslibde vijver, ietwat troosteloze paden en een verweerd paviljoentje. “De pastorietuin in Meise nodigt nog niet uit om te verpozen, terwijl het parkje met de grote Plantentuin als buur mooi aansluit op Meise-centrum. We zien hier kansen voor meer biodiversiteit, erfgoed en recreatie. Het geheel past ook naadloos in de visie van het strategisch project Groene Noordrand om de groenblauwe netwerken in de Maalbeekvallei te versterken”, vertelt Magda Van Stevens, voorzitter van Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK vzw).

“We kijken ernaar uit dat de inwoners hiervan opnieuw kunnen genieten. Dat het parkje in al zijn glorie hersteld wordt”, vult Marie-Jeanne Thaelemans, schepen van Patrimonium, aan. Jonathan De Valck, schepen van Leefmilieu, beaamt dat. “Uit de burgerbevraging van 2019 bleek dat inwoners meer groen in de dorpskernen willen. En tijdens de voorbije maanden zijn de voordelen van dichtbij natuur voor onze inwoners nog eens extra in de verf gezet. Het schepencollege zet hier tijdens deze beleidsperiode graag op in.”

Ook de provincie Vlaams-Brabant hecht belang aan de opwaardering van de Pastorietuin, grenzend aan de Plantentuin Meise. De provincie kent in 2020 twee subsidies toe. Met de ‘360° Erfgoed’-subsidie komt de provincie voor een maximum van 12.000 euro en 70 procent van de kosten tussen bij de herstellingswerken van het paviljoen. De gemeente Meise betaalt de overige 30 procent van de werken en eventuele meerkosten. De subsidie voor ‘Duurzame biodiversiteitsprojecten’ komt voor 75% van de kosten tussen, met een maximum van 59.290 euro. Ook hier legt de gemeente het restbedrag bij.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise