Crisismanager moet situatie in woonzorgcentrum Den Bogaet onder controle krijgen

De gemeente Grimbergen helpt mee om de situatie in het private woonzorgcentrum Den Bogaet in Humbeek onder controle te krijgen. Er werd een extern crisismanagementteam aangesteld om de situatie onder controle te krijgen. In Den Bogaet overleden al elf van de 120 bewoners aan het coronavirus.

Vorig weekend signaleerden de huisartsen die actief zijn in het privaat wzc De Bogaet aan de burgemeester, dat daar een grote uitbraak was van COVID-19. Ook de directeur zelf werd opgenomen in het ziekenhuis. De gemeente nam daarop op met het Agentschap Zorg en Gezondheid, alsook met de waarnemende directie. Grimbergen heeft wel een eigen woonzorgcentrum, maar heeft geen zeggenschap in dit privaat initiatief.

“De dagen die daarop volgden bleven we herhaaldelijk aandringen op een effectieve tussenkomst van het bevoegde Agentschap”, meldt burgemeester Chris Selleslagh.

Daarop besliste het Agentschap om een plaatsbezoek te doen op woensdag 8 april, samen met een team van Artsen Zonder Grenzen. Er werd vastgesteld dat zowel de organisatie van het woonzorgcentrum als de zorg- en hulpverlening aan de bewoners dringend versterking nodig heeft.

Onder coördinatie van de gouverneur werd in samenspraak met het agentschap, het lokaal bestuur en de artsen actie ondernomen via een digitaal crisisoverleg. Hierbij waren alle nodige instanties betrokken: het ziekenhuis Jan Portaels, Artsen Zonder Grenzen, een vertegenwoordiger van de dokters in wzc De Bogaet, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de burgemeester.

Een extern crisismanagementteam werd aangesteld om ter plaatse het management en de medische organisatie van het woonzorgcentrum in handen te nemen en de zorg- en dienstverlening aan de bewoners te verzekeren. Alle partners dragen hun steentje bij om de situatie onder controle te krijgen. Een team maatschappelijk werkers van het OCMW heeft de volgende dag alle familieleden gecontacteerd, op basis van informatie die het extern crisisteam ter beschikking stelde. Ook het Belgische leger en het Rode Kruis werden ingeschakeld na dit crisisoverleg.

“We hebben er goede hoop in, dat de situatie er nu zal verbeteren”, zegt Chris Selleslagh. “We volgen het alleszins op de voet en hebben veel respect voor de dokters en het personeel die hard hun best doen in moeilijke omstandigheden.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise