Tijdelijke gemeentelijke feestzaal pas gebruiksklaar begin 2021

De opening van de gemeentelijke feestzaal ‘De Koffiefabriek’ in de voormalige Douwe Egberts-gebouwen in Strombeek-Bever wordt opnieuw met een half jaar uitgesteld. Pas tegen 1 januari 2021 zullen er in de tijdelijke feestzaal activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Zoals bekend heeft de abdij van Grimbergen grootse plannen met het Fenikshof, de voormalige gemeentelijke feestzaal. Die gaat plaats ruimen voor een microbrouwerij en belevingscentrum. Dat betekent dat er voor de verenigingen dringend een nieuwe feest- en fuifzaal moest worden gezocht. In het Fenikshof ging zowat alles door van feesten, eetfestijnen, optredens tot fuiven.

De gemeente legde haar eieren in de mand van de provincie voor een alternatief in een fabrieksruimte op de voormalige Douwe Egbertssite aan de Potaarde en dat is terecht gebleken. De provincie keurde de herbestemming van het industrieterrein tot recreatiegebied goed.

De onderhandelingen liepen evenwel vertraging op. Op 13 januari kwam de gemeente uiteindelijk tot een vergelijk met de eigenaars van de site.

In de loop van dit jaar zal de zaal ingericht worden voor ongeveer 500 personen met daaraan een cafetaria en keuken en voldoende sanitair.

De verenigingen zullen dus de komende negen maanden nog alternatieven moeten zoeken voor ze zullen kunnen beschikken over De Koffiefabriek.

In het meerjarenplan 2020-2025 zijn er middelen voorzien om in het centrum van Grimbergen een nieuwe feestzaal te bouwen. De juiste plaats dient nog gekozen te worden.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise