Minister Jambon erkent stage 'Vakwerk' MOT

Het MOT (Museum voor Oudere Technieken) in Grimbergen zet het jaar goed in. Minister van Cultuur, Jan Jambon, nam de ‘Stage vakwerk’ op als 1 van de 8 inspirerende projecten in het nieuwe ‘Register voor inspirerende voorbeelden inzake het borgen van immaterieel cultureel erfgoed’. Een mooie erkenning voor het museum.

De ‘Stage vakwerk’ is een vijfdaagse hands-on stage, waarbij deelnemers de kans kregen om met oude werktuigen te werken, oude technieken aan te leren en als eindresultaat een authentiek eiken vakwerkhuis te maken.

Het register is een nieuw beleidsinstrument dat, telkens voor een periode van drie jaar, acties en programma’s bundelt. De voorbeelden zorgen voor inspiratie, voor wie zelf ook actief wil borgen. Want ‘borgen is zorgen’. De geselecteerde erfgoedgemeenschappen ondernemen bewust actie om te zorgen dat mensen het niet-tastbare erfgoed waarrond zij in de weer zijn, leren kennen en dat nieuwe generaties zin krijgen om eraan bij te dragen.

Uit onze regio staat is ook nog het erfgoedfestival ‘Alles es Just’ in Schaarbeek in het het register opgenomen. Alles es Just staat in het teken van de Schaarbeekse volksheld Pogge, een soort van volksbemiddelaar die leefde tijdens de 19de eeuw. Met de slagzin ‘Alles es just’, probeerde hij op café geschillen tussen mensen op te lossen. Sinds 2013 is er een familiefestival, genoemd naar die beroemde slogan, dat ieder jaar hulde brengt aan Pogge.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise