Nog veel vragen over optimalisatie Brusselse Ring

Het lokale van het doorgaand verkeer scheiden: op die manier wil de Vlaamse regering het fileleed op de Brusselse Ring aanpakken. In de omliggende gemeenten wordt met gemengde gevoelens gereageerd op die plannen. Vooral het afschaffen van enkele op- en afritten baart de gemeentebesturen zorgen.

De gemeenten in onze regio kregen tot vorige week de tijd om hun vragen en opmerkingen over de optimalisatie van de Brusselse Ring over te maken aan De Werkvennootschap. Daaruit blijkt dat de meeste gemeenten voorzichtig positief zijn, al zitten ze wel nog met een resem vragen. In Zaventem vreest men vooral het afschaffen van de op- en afrit aan de Woluwelaan. “Die ingreep maakt van Sint-Stevens-Woluwe een eiland”, meent burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Inwoners zullen voor de nu al drukke Leuvensesteenweg moeten kiezen om vervolgens via het centrum van Zaventem naar de Ring te kunnen. Dat betekent nog extra verkeer in ons centrum.”

Ook in Machelen vreest men de knip van de Woluwelaan, maar dan aan de kant van Diegem. “Voor de inwoners zal dat misschien wel positief zijn, maar voor de industriezone niet”, vindt mobiliteitsschepen Dirk De Wulf (sp.a). “Die zal hierdoor slechts via twee in plaats van drie toegangen bereikbaar zijn.”

In Vilvoorde ziet men zowel positieve als negatieve punten aan het plan. “De werken aan het viaduct van Vilvoorde lijken voordelen te bieden voor het lokale Vilvoordse mobiliteitsprobleem aangezien men voorziet in een aparte rijstrook voor lokaal verkeer tussen Vilvoorde en Koningslo”, vindt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Ik begrijp evenwel niet dat mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) de Vlaamse studie naast zich neerlegt die aantoont dat een lagere snelheid op de R0 tot een betere doorstroming en minder fijn stof zou leiden. Daarnaast zijn de flankerende maatregelen zoals de ringtrambus en investeringen in fietsinfrastructuur wel interessant.”

“Wij geven een positief advies met voorwaarden”, zegt Grimbergs schepen van Mobiliteit Paul Hermans (CD&V). “We zijn bezorgd over het verdwijnen van sommige op- en afritten op de A12. Zo zou de afrit van de Plantentuin verdwijnen in Meise, terwijl vele Grimbergenaren net via daar naar huis rijden. Ook de op- en afritten aan de Antwerpselaan in Strombeek-Bever moeten weg, net als de autobrug over de A12. Dat is goed om doorgaand verkeer te mijden, maar het maakt wel dat heel de wijk Treft zou geïsoleerd zijn van het centrum van Strombeek.”

“Wij zijn principieel akkoord”, zegt Wemmels burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL). “We vragen wel aandacht voor de waterhuishouding en vragen een 300 meter lange ecologische overkapping van de Ring die de streek ten goede komt en die de verbinding maakt tussen Laarbeekbos en de groene zone rond het Hooghof. Tot slot hopen we op een sluiting van op- en afrit nummer 8 om de woonkwaliteit in Wemmel te verhogen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise