Eerste spadesteek voor werken Ring

 

De ambitieuze werken aan de Ring zijn gestart met investeringen in de alternatieven voor de wagen: de aanleg van een tracé voor de Ringtrambus en aanpalende fietsinfrastructuur. Vlaams minister Ben Weyts stak de schop in de grond voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Koning Albert I-laan in Vilvoorde. Deze nieuwe fietsinfrastructuur flankeert het tracé van de Ringtrambus, die vanaf het voorjaar van 2019 het UZ Jette zal verbinden met Brussels Airport.

De Vlaamse overheid plant zoals bekend een miljardeninvestering om de ring rond Brussel weer in beweging te krijgen. Niet enkel aan de ring zelf wordt gewerkt maar er komt ook 60 km nieuwe fiets- en 60 km nieuwe tram(bus)infrastructuur van en naar Brussel.

Gisteren vond alvast de eerste symbolische spadesteek plaats voor de aanleg van een 2 km lang nieuw fietspad langs de Koning Albert I-laan. Het nieuwe fietspad flankeert het tracé van de Ringtrambus, 1 van de 3 nieuwe verbindingen van het Brabantnet, dat duizenden auto’s van de Ring rond Brussel moet halen. De Ringtrambus zal vanaf het voorjaar van 2019 het UZ Jette verbinden met Brussels Airport. Het tracé van die Ringtrambus zal worden geflankeerd door in totaal wel 23 km aan nieuwe fietsinfrastructuur.

“We gaan de alternatieven voor de auto sneller en comfortabeler maken: vrijliggende fietspaden en sneller openbaar vervoer”, zegt Weyts. “De nieuwe Ringtrambus zal eenvoudig te combineren te zijn met de fiets, want we leggen de fietsinfrastructuur naast het trambustracé en we zorgen voor fietsenstallingen aan elke halte.”

De Werkvennootschap realiseert vanaf nu en dat nog tot volgende zomer kleine aanpassingswerken aan 20 haltes en een 20-tal straten in Vilvoorde, Grimbergen en Machelen. Die zijn nodig om het tracé voor te bereiden op de komst van de 24 meter lange Ringtrambussen. Daarbovenop krijgt diezelfde Ringtrambus in de komende jaren 16 km vrije busbanen. Vanaf het voorjaar van 2019 rijdt de Ringtrambus uit en de doorstroming zal stelselmatig verbeteren dankzij de ingebruikname van steeds meer busbanen.

De grootschalige wegenwerken aan de Ring staan gepland voor 2020-2021, al zouden er in 2019 al kleinere ingrepen plaatsvinden. De Brusselse Ring zal in beide richtingen over een totale afstand van 20 kilometer twee extra parallelbanen krijgen, om zo het doorgaand verkeer te scheiden van het lokale verkeer. Er is iets meer dan 3 miljard euro vrijgemaakt voor de werken aan de Ring, inclusief tram- en fietsinfrastructuur.

Het nieuwe fietspad langs de Albert I-laan wordt gerealiseerd tussen de Warandelaan en de James Ensorlaan. De Albert I-laan zal voor de werken in één rijrichting worden afgesloten. Een omleiding is voorzien.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise