Petrus Ascanusplein wordt geasfalteerd

Vanaf maandag 27 augustus asfalteert aannemer Belasco het Petrus Ascanusplein. De aannemer start met het wegschrapen van de bestaande verharding en het nivelleren en verdichten van de ondergrond. Vervolgens brengt hij een onder- en bovenlaag aan in gele asfalt. Onmiddellijk na de asfaltering brengt hij de belijning voor de parkeerplaatsen aan.

Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden zijn deze werken afgerond op vrijdag 31 augustus, vóór de start van het nieuwe schooljaar. Stevensveld blijft tijdens de werken bereikbaar. De hinder is beperkt.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk