“Kruispunt kan eindelijk heraangelegd worden”

 

Er is eindelijk een doorbraak in het onteigeningsdossier dat de al jaren aanslepende herinrichting van het kruispunt van de Rijkenhoekstraat met de Wolvertemsesteenweg (N202) in de weg staat. Twee van de drie woningen die daartoe moeten gesloopt worden, zijn al eigendom van de gemeente. Nu werd eindelijk een akkoord bereikt met de eigenaar van het derde pand. De draaicirkel op het kruispunt is momenteel te groot en dat leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke toestanden.

De onteigening van het pand op de Rijkenhoekstraat komt er nadat een poging tot minnelijke schikking eerder op niets uitdraaide. “Het leegstaande gebouw is eigendom van meerdere eigenaars”, legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) uit. “Zij waren het niet met elkaar eens over de verkoop. Maar wij konden niet blijven wachten.”
De daaropvolgende onteigeningsprocedure liep echter ook niet van een leien dakje. Uiteindelijk is er nu toch een akkoord bereikt over het bedrag. De gemeente wou 40.000 euro geven en de tegenpartij vroeg 90.000 euro. Uiteindelijk werd nu een akkoord bereikt over 79.000 euro. Intussen zijn we echter wel al vijf jaar verder. Het pand staat voor een goed begrip al jaren leeg en bevindt zich in slechte staat. Donderdag zal het akkoord door de gemeenteraad worden bevestigd.

De gemeente heeft al twee aaneensluitende panden op dezelfde hoek in zijn bezit. Het gaat onder meer om het voormalig jeugdhuis Mamoet. Bedoeling is dat de drie panden worden gesloopt. Een van de woningen werd intussen al noodgedwongen afgebroken, nadat in november 2016 een bestuurder met zijn wagen tegen de gevel belandde.

Als de onteigening nu helemaal rond is, kan eindelijk werk gemaakt worden van de intussen al jaren aanslepende herinrichting van het gevaarlijke kruispunt. “Hét heikele punt is dat de draaicirkel er te groot is”, vervolgt Selleslagh. “Vanuit de Rijkenhoekstraat komen bussen, tractoren en vrachtwagens de Wolvertemsesteenweg op en dat leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke toestanden. Om de bocht te kunnen nemen moeten ze soms heel het tegenliggend rijvak inpalmen. Als er zich op dat moment ook nog fietsers en voetgangers op het kruispunt bevinden, is het helemaal problematisch. De hoogste tijd dat we dit probleem aanpakken dus.”

De toegang tot het centrum van die kant krijgt op die manier ook een flinke opknapbeurt. “We hopen alvast de sloop van de gebouwen de komende maanden te kunnen voltooien. In eerste instantie gaat de gemeente in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt heraanleggen en overzichtelijker maken. Vervolgens zullen ook nog rioleringswerken uitgevoerd worden.”
Met de afbraak van de voormalige Mamoet, zal voor veel mensen uit de regio een stukje nostalgie én muziekgeschiedenis verdwijnen. Begin jaren zeventig was er nog een gerenommeerde folkkroeg gevestigd. Alle grote namen uit de folk, maar ook uit de jazzwereld zijn er de revue gepasseerd. De afbraak van het pand, waar zo veel herinneringen aan vasthangen, zal dan ook niet in stilte passeren. Vroegere uitbaters van de jeugdontmoetingsplaats zijn al volop bezig met de voorbereidingen om het tijdperk ‘Mamoet’ feestelijk af te sluiten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise