Nieuwe bouwaanvraag Rubensveld

Een projectontwikkelaar heeft een nieuwe bouwaanvraag ingediend voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied ‘Rubensveld. De omwonenden, die zich verenigd hebben in de “Verenigde Straten”, zijn in alle staten.

Donderdag start het openbaar onderzoek over de nieuwe bouwaanvraag van dezelfde ontwikkelaar als voor een paar jaar.

Waar het eerder ging over een groepswoningbouw van 129 wooneenheden op een woonuitbreidingsgebied van 5,45 ha. tussen het Rubensveld, het Leen ter Eken en de Pachthofweg, ligt nu een plan voor om er 91 woningen te realiseren met 91 bijkomende bezoekersparkeerplaatsen.

Actiecomit√© “De Verenigde Straten” kondigt nieuw verzet aan. De fundamentele bezwaren tegen het project blijven immers geldig. Het actiecomit√© verwijst naar de ruim 1.100 ondertekenaars van de petitie tegen het megalomane project.

“De vorige poging van de projectontwikkelaar om een stadswijk te bouwen op het Rubensveld, werd succesvol afgeblokt door onze niet-aflatende inzet”, zegt Guido De Visscher van het actiecomit√©.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA) sust alvast de gemoederen. “Ons standpunt blijft ongewijzigd. Dit woonuitbreidingsgebied wordt niet aangesneden.‚ÄĚ

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk