Stad verzegelt afbraakbedrijf in Houtem

 

Het schepencollege van Vilvoorde heeft gisteren het afvalverwerkingsbedrijf Hermans Afbraakwerken in Houtem verzegeld. Volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) lapt de zaakvoerder al ruim tien jaar tal van ruimtelijke en milieuregels aan zijn laars. Legt de firma ook die verplichting naast zich neer, dan eist de stad een dwangsom van 250 euro per dag.

Al in 2006 liep het mis tussen het toenmalige stadsbestuur van Vilvoorde en de BVBA Hermans Afbraakwerken in de Buitingstraat in Houtem. In februari van dat jaar bleek immeres dat de agrarische activiteiten op het terrein stopgezet werden en dat de firma de grond gebruikte voor de opslag van bouwmaterialen en allerhande materialen afkomstig van afbraakwerken. In 2010 kreeg de firma het bevel om alle activiteiten stop te zetten en het terrein te herstellen in haar oorspronkelijke staat.

Ook de Vlaamse inspectiediensten van RWO Vlaams-Brabant veroordeelden die praktijken in 2013 en 2014 en vaardigden een stakingsbevel uit. Nadien werd de firma door de Rechtbank van Eerste Aanleg veroordeeld tot het betalen van tal van geldboetes, het herstellen van de terreinen in hun oorspronkelijke staat en het nemen van de noodzakelijke maatregelen inzake bodemsanering. Al die verplichtingen legde de zaakvoerder echter naast zich neer.

De bal ging twee weken geleden opnieuw aan het rollen toen de politie en de brandweer opgeroepen werden voor een brand op de terreinen van Hermans Afbraakwerken. “Bij aankomst werd vastgesteld dat er afbraakmaterialen verbrand werden”, zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). De zaakvoerder reageerde kwaad tegen de hulpdiensten en zei ‘dat ze niets te zoeken hadden op het terrein’.

“Om een einde te stellen aan deze vorm van milieuterrorisme, waarbij elke regel en bestuurlijke en politionele maatregel genegeerd wordt, moeten we overgaan tot de meest drastische maatregel. We hebben dan ook beslist om het bedrijf te verzegelen en verplichten de BVBA Hermans met onmiddellijke ingang te stoppen met alle activiteiten op het voormalige landbouwbedrijf. De zaakvoerder moet een dwangsom van 250 euro per dag betalen indien hij de verplichting niet nakomt. Daarnaast krijgt hij tot 22 februari de tijd om alle afvalstoffen te ontruimen en naar een erkende afvalstoffenverwerker te brengen. Gebeurt dit niet, dan zullen we de afvalstoffen zelf afvoeren op kosten van de zaakvoerder.”

Bonte vraagt aan de Vlaamse regering dat burgemeesters in de toekomst via dwangsommen kordaat een einde kunnen stellen aan aanslepende milieumisdrijven. “Het is onaanvaardbaar dat dergelijke zware milieudelicten meer dan tien jaar kunnen aanslepen om finaal te eindigen bij een drastisch optreden van het lokale bestuur. Niet alleen het milieu is hiervan de dupe maar eveneens de legitimiteit van alle bedrijven die wel conform de vigerende milieu- en ruimtelijke wetgeving economisch actief zijn.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise