ANPR-camera’s nog dit jaar actief

 

Eindelijk komen er ook ANPR-camera’s in Grimbergen. Nog voor het eind van het jaar moeten die slimme camera’s geïnstalleerd zijn aan het op- en afrittencomplex van de ring, het rondpunt Strombeeklinde met Romeinsesteenweg en de omgeving van de Antwerpse- en Nieuwelaan. De locaties zijn uiteraard niet lukraak gekozen. “Uiteraard wil iedereen dit voor zijn deur maar we leggen de prioriteit daar waar zich de meeste feiten voordoen”, zegt korpschef Jurgen Braeckmans.

Grimbergen was nog een donkere vlek want in alle omliggende gemeenten/zones zijn er al langer dergelijke camera’s. Met elke nieuwe inbrakenplaag of ander crimineel feit klonk de roep vanuit de bevolking voor dergelijke camera’s almaar luider. De gemeenteraad heeft nu een cameraplan goedgekeurd voor Grimbergen.

“Het dossier moet nog zijn administratieve weg gaan, het raamcontract met nog toegekend worden, en dan is er nog de installatie en het testen, maar ik hoop dat ze tegen eind dit jaar functioneren”, zegt korpschef Jurgen Braeckmans.” Tegenover de omliggende zones en buurgemeentes – VIMA, KASTZE, KLM en AMOW – hinkten we nog achterop. “Maar daar komen we dus aan tegemoet. Voor volgend jaar komt er ook nog een mobiele ANPR bij die zal geïnstalleerd worden op een auto. Daarna kunnen we eventueel het aantal camera’s nog uitbreiden maar dat is nog toekomstmuziek.”

De camera’s komen aan de invalswegen: met name het op- en afrittencomplex op- en afittencomplex van de ring, rondpunt Strombeeklinde met Romeinsesteenweg en de omgeving van de Antwerpse- en Nieuwelaan. “Die zijn uiteraard niet lukraak gekozen. Het zijn de zwarte vlekken in onze gemeente. In die omgeving worden de meeste inbraken gepleegd en rondtrekkende bendes moeten er dus passeren. Iedereen wil wel zo’n camera in zijn straat maar het is normaal dat we prioriteiten stellen.”

Grimbergen heeft voorlopig gebudgetteerd dat het zelf de beelden zal binnenkrijgen en verwerken. “Maar wel sluiten liever aan op de nationale of provinciale server. We gaan bekijken wat het meest interessant is.”

De beelden zullen alleszins niet permanent in de gaten worden gehouden. De camera’s zijn wel constant bezig het met het herkennen van de nummerplaten van elk voorbij rijdend voertuig. Die gegevens worden dan meteen gekruist met data uit een aantal (politie)databanken.

De vraag is dan met welke databanken. “We zullen moeten keuzes maken. Want je kan niet alles doen. Het is evenzeer een strafbaar gegeven maar je wil niet weten hoeveel niet-verzekerde of ongekeurde voertuigen er rondrijden maar het is niet mogelijk om daar telkens mankracht voor in te zetten. Aan de hand van de gekozen ‘filtering’ zal er een signaal komen elke keer er een ‘geseinde’ wagen passeert. Er komt sowieso twee man extra bij voor de verwerking van data in ons korps maar dat is ruimer dan enkel het ANPR-gegeven. Onze interventieploegen in het veld zullen die meldingen alleszins ook binnenkrijgen en dus meteen kunnen reageren.”

De eenmalige installatiekost voorzien voor de ANPR-camera’s bedraagt alvast 225.000 euro.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise