“Oude autokeuringssite ideale stelplaats voor trambussen”

 

N-VA stelt voor om de voormalige autokeuring aan de Schaarbeeklei te gebruiken voor het stallen van de trambussen. De site onder het viaduct ligt er vandaag verlaten bij. De trambussen, waarvan De Lijn er recent 14 bestelde, zullen binnenkort het ringtracé van het Brabantnet bedienen. Ze worden begin 2019 geleverd.

“Aan een verlaten site heeft niemand iets”, zegt schepen van Lokale Economie Viviane Schaessens (N-VA). “We proberen in onze stad juist zoveel mogelijk leegstand te voorkomen. Het ombouwen van de oude keuringsite naar een stelplaats voor de trambussen komt daar perfect aan tegemoet. Bovendien accentueert deze locatie de centrale positie die Vilvoorde in de Vlaamse rand heeft.”

“Ik heb vernomen dat De Lijn al een tijdje op zoek is naar een geschikte locatie”, vult schepen Jan Anciaux (N-VA) aan. “Zo’n stelplaats creëert werkgelegenheid waar nu enkel een gebouw ligt de verkommeren. Ik zie geen nadelen aan dit voorstel en zal de nodige contacten leggen.”

In afwachting van de komst van de trams in de Brusselse rand gaat De Lijn al veertien trambussen inzetten. Die zullen vanaf 2019 rijden op het ringtramtracé, dat tussen de Heizel en Brussels Airport loopt. Minister Ben Weyts (N-VA) voorziet liefst 90 miljoen euro voor het ringtracé van het Brabantnet. Naast de aankoop van de trambussen, wordt ook uitgebreid werk gemaakt van doorstromingsmaatregelen. Zo zal in Vilvoorde bijvoorbeeld het Heldenplein volledig heraangelegd worden, waarbij de twee rondpunten verdwijnen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise