Nog maanden verkeersellende op Brusselsesteenweg

 

Nog zeker tot maart 2017 blijft de verkeersafwikkeling in en rond Grimbergen centrum een heikele zaak. Tot zo lang wordt namelijk nog op de Brusselsesteenweg gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg en dat met de Lagesteenweg. De belangrijke verkeersader blijft dan ook afgesloten voor alle verkeer. De overvolle en bij momenten dichtgeslibte omleidingswegen zal men er dus nog een tijdje moeten bijnemen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in juni 2016 met de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N202). Daarbij wordt gewerkt in verschillende fasen. “In fase 1 van de Brusselsesteenweg werkt Wegen en Verkeer tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg en dat met de Lagesteenweg”, legt woordvoerder Anton De Coster van Wegen en Verkeer uit. “Vanaf de Wolvertemsesteenweg (N211) tot aan de Maalbeek werden de fundering en onderlagen asfalt van de rijweg al aangebracht. In de komende maanden volgt hier de aanleg van het voet- en fietspad. Tot slot wordt de rijweg afgewerkt.”

Ter hoogte van de Maalbeek worden rioleringswerken uitgevoerd onder de koker. “Daarnaast worden op dit moment ook de noodzakelijke voorbereidende werken uitgevoerd om de nieuwe koker te bouwen. Tussen de duiker van de Maalbeek en het kruispunt met de Lagesteenweg werd de riolering al vernieuwd. In dit deel van de Brusselsesteenweg sluit de aannemer de woningen nu aan op de nieuwe riolering. Dit gebeurt woning per woning en neemt nog enige tijd in beslag. Daarna wordt ook in dit deel gestart met de aanleg van de nieuwe rijweg.”

Ook tot fase 1 behoort het gedeelte tussen het kruispunt met de Merodestraat en dat met de Spaanse Lindebaan. Hier wordt momenteel het nieuwe fietspad aangelegd.

Naast Wegen en Verkeer werkt ook Eandis nog steeds in de Brusselsesteenweg. Zij startten hun werkzaamheden in 2015 en voeren nu de laatste ingrepen uit. “In de komende maanden verplaatsen en vernieuwen zij hun leidingen tussen het kruispunt met Speelbroek en dat met de Lagesteenweg. Wanneer de leidingen zijn aangelegd, sluiten ze de huizen aan op de nieuwe kabels en leidingen. Dit is voor hen het laatste gedeelte in de Brusselsesteenweg.”

Het verkeer kan in beide richtingen een omleiding volgen via de Spaanse Lindebaan en de Wolvertemsesteenweg (N211). Fietsers kunnen in beide richtingen een omleiding volgen via de Spaanse Lindebaan, Merodestraat, Brusselsesteenweg, Lagesteenweg en Beiaardlaan. Het doorgaand verkeer wordt aangeraden om gebruik te maken van de A12 en de ring rond Brussel.

Iedereen die op de hoogte wil blijven van de voortgang van het project kan zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief van Wegen en Verkeer via www.wegenenverkeer.be/grimbergen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise