“Eindelijk wordt doorgerotte riolering vervangen”

 

Deze week starten grootscheepse rioleringswerken in de Meisestraat en Poststraat. Die moeten een einde maken aan de steeds weerkerende wateroverlast bij de bewoners. Via de Grimbergsesteenweg zal men ook aansluiten op het Aquafinproject. “Beter laat dan nooit. De rioleringen hier dateren uit de jaren ’70 en zijn gewoon doorgerot”, reageert buurtbewoner André Moonens. De werken zullen zowat een jaar duren en zo’n 1,8 miljoen euro kosten.

Omwille van de steeds weerkerende wateroverlast in de Meisestraat liet de gemeente een tweetal jaar geleden al een aantal camera-onderzoeken in de rioleringen uitvoeren. “Omdat daaruit bleek dat die zich in zeer slechte staat bevonden, hebben we beslist om nu het rioleringsnetwerk in de Meisestraat en Poststraat grondig aan te pakken”, legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) uit.

Hieraan werd dan gekoppeld om in een eerste fase de nutsleidingen te vernieuwen en te verplaatsen. “Ondertussen liepen ook al de voorontwerpen van het Masterplan Strombeek zodat een gescheiden stelsel in de Meisestraat zich via de Grimbergsesteenweg kon aansluiten op het Aquafinproject, met name de verbinding van het overstortbekken aan het zwembad tot de Bouchoutlaan.”

Op een zeer druk bijgewoonde bewonersvergadering kregen de omwonenden onlangs toelichting te krijgen over de aanpak en de verschillende faseringen. “Nadat de aannemer nog een paar sonderingen zal uitgevoerd hebben, zullen de werken nog deze week aanvatten in de Grimbergsesteenweg”, gaat Selleslagh verder. “De aannemer zal het accent leggen op de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de bewoners van de Meisestraat en de Poststraat na de werken. Zo zullen afgebakende parkeergelegenheden in beide straten voorzien worden met wat groene boomplantvakken.”

Buurtbewoner André Moonens ziet het graag gebeuren. “Die rioleringen hier zijn gewoon doorgerot. Ze dateren dan ook vanin de jaren ’70. Vorig jaar zijn ze hier nog komen filmen met een kleine camera. Er bleken zelfs bomen in te groeien… Wat dat voor gevolgen heeft als er zich een stortbui voordoet, hoef ik niet uit te leggen. Bij het minste onweer staat mijn kelder en die van de buren onder water. Dan gaat het minstens over een 15-tal centimeter en soms zelfs een halve meter. En dan komt ook nog eens alles mee omhoog vanuit de riolering. Ik hoef er geen tekening bij te maken maar dat is niet alleen water… We leggen nu preventief een zak grint van 50 kilogram op het riooldeksel om dat zoveel mogelijk te voorkomen maar die druk is immens.

Deze werken zijn dus zeer welgekomen. We gaan nu wel een moeilijke periode tegemoet maar we weten dat het voor de goede zaak is.”

De uitvoeringstermijn is vastgelegd op 165 werkdagen wat neerkomt op een klein jaar. Bovenop de gemaakt investeringen van de nutsmaatschappijen zullen de riolerings- en omgevingswerken zowat 1,8 miljoen euro kosten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise