De Boot en Ibo op één campus

De plannen voor het bouwen van een nieuwe school voor De Boot én een nieuw onderkomen voor het IBO (de buitenschoolse opvang van kinderen) vallen stilaan in de plooi. Het ontwerpdossier komt volgende dinsdag op de gemeenteraad. De plannen zijn klaar en ook het kostenplaatje is gekend. De , totale investering komt op 7,5 miljoen waarvan 3 miljoen voor rekening van de gemeente en 4,5 miljoen subsidies.

Uiteraard zal de bouw van zo’n complex in verschillende fases verlopen. In een eerste fase komt er een nieuwbouw van drie verdiepingen met 18 klaslokalen voor De Boot. Omdat een deel van de gebouwen dan al moet gesloopt worden, moet er ook een voorlopig onderdak voor de leerlingen gevonden worden.

Drie gebouwen

In volgende fases wordt een kleuterafdeling (met 2 verdiepingen) gebouwd (in een apart gebouw) en lokalen voor de IBO. Er komen ook een keuken, een refter en administratieve lokalen. De refter en de keuken zouden ook  als polyvalente zaal ter beschikking worden gesteld voor het organiseren van eetfestijnen e.d.

Als alles goed gaat dan zou alles klaar moeten zijn tegen het einde van 2019. De nieuwe lokalen van de lagere school zouden echter al in september 2018 klaar moeten zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar. Met 18 klaslokalen (3 per studiejaar) is de school ook al voorzien op een aanzienlijke bevolkingstoename.

De plannen voorzien drie verschillende gebouwen (lagere school, kleuterschool en IBO/feestzaal/administratie) die met luifels met elkaar verbonden zijn.