Dijk langs Tangebeek moet watersnood voorkomen

De provincie gaat een dijk aanleggen langs de linkeroever van de Tangebeek in Grimbergen. Die moet voorkomen dat bewoners van de Haneveldlaan bij felle regenbuien nog getroffen worden door watersnood. De gemeente zal tegelijkertijd instaan voor riolerings- en private afkoppelingswerken.

“Met de goedgekeurde maatregelen gaan we de buffercapaciteit van het natuurlijke overstromingsgebied langs de rechteroever van de beek, stroomopwaarts van de Sint-Annalaan, verbeteren”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “Om de woningen in de Haneveldlaan beter te beschermen, leggen we een dijk aan langs de linkerroever van de Tangebeek.”

“Om de overlast voor de bewoners van de Haneveldlaan tot een minimum te beperken laat de gemeente tegelijkertijd in de tuin van de woningen in de Haneveldlaan een dienstriolering aanleggen en private afkoppelingswerken uitvoeren”, vult schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) aan.

Het totaal van de investeringen langs de Tangebeek beloopt 435.000 euro. Het aandeel van de gemeente bedraagt 290.000 euro, een deel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise