Opwaardering voor 'Wieg van Grimbergen'

Er komt een grote opwaardering van de oostelijke Maalbeekvallei in Grimbergen. De gemeenteraad heeft een beheerplan goedgekeurd om de troeven van dit natuurgebied – beschermd als dorpsgezicht – nog meer uit te spelen.

Tussen de Oyenbrugstraat en het vliegveld komt een boomgaard en worden nieuwe wandelpanden aangelegd. Het skatepark wordt verplaatst en via vistrappen wil de gemeente ook vismigratie tussen de drie molens mogelijk maken.

Begin 2013 gaf het gemeentebestuur opdracht tot opmaak van het plan dat nu op de gemeenteraad werd goedgekeurd. Het plan vertrekt van de enorme mogelijkheden die de ‘Wieg van Grimbergen’ te bieden heeft.

“Zowel voor de natuurliefhebber als voor wie interesse heeft voor ons erfgoed, zowel voor de wandelaars als de bewoners is dit gebied uniek”, zegt schepen van Leefmilieu Eddie Boelens (Groen). “Het is een oase van rust in de schaduw van de basiliek met prachtig natuurschoon, mooie wandelpaden en caféterrassen waar het fijn vertoeven is.”

Het nieuwe plan wil deze troeven volop uitspelen. “Voor de vele percelen waarvan de gemeente eigenaar is worden gepaste beheermaatregelen voorgesteld. De herinrichting van de recreatiezone tussen de Oyenbrugstraat en het recreatief vliegveld vormt daarbij een belangrijke uitdaging. Kleine landschapselementen, de verplaatsing van de omheining van het vliegveld, de aanleg van een boomgaard op het huidige voetbalplein, het verplaatsen van het skatepark en een wandelpad naar het JOC kunnen dit gebied beter integreren in de vallei.”

Volgens burgemeester Marleen Mertens (CD&V) kunnen ook privé eigenaars kunnen hun steentje bijdragen tot de herwaardering van de vallei.

“Minder verharding van opritten, afspraken betreffende de aanleg van hagen of het eigen groenafval composteren kan al wonderen verrichten. Wie gepaste beheersmaatregelen wil realiseren zal dankzij het plan subsidies kunnen aanvragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.”

De aanwezigheid van het water wordt volop uitgespeeld.

“Gerichte ingrepen zullen de ecologische waarde van een aantal vijvers verhogen”, gaat Boelens verder. “Op sommige plaatsen kunnen de oevers van de beek zachter afhellen en zullen lagere natte zones tot stand komen. Aangezien de waterkwaliteit van de beek verbetert is het hoog tijd om via vistrappen de vismigratie over de drie molens mogelijk te maken.”

Daarnaast zal ook de wandelaar en de fietser nog meer aan zijn trekken komen. “Verschillende lussen en een wandelpad langs een groot deel van de beek zullen het gebied nog aantrekkelijker maken. Op de meest vervelende kasseistroken komen er comfortstroken voor fietsers.”

Na de goedkeuring door de Vlaamse Regering blijft het plan twintig jaar geldig.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise