Bezwaarschriften tegen actieplan omgevingslawaai luchthaven

De gemeenteraad en de gemeentelijke milieuraad van Grimbergen dienen twee omstandige bezwaarschriften in tegen het actieplan omgevingslawaai van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Het openbaar onderzoek loopt vandaag af.

Het plan beschrijft nieuwe maatregelen met betrekking tot lawaaihinder van de nationale luchthaven in Zaventem. “Een evenwichtige spreiding, ook over Brussel, is voor ons het enig aanvaardbaar scenario en daar blijven we voor vechten”, motiveert burgemeester Marleen Mertens (CD&V) de bezwaren van Grimbergen.

Rekening houdend met de gegeven adviezen en met de ingediende bezwaren of opmerkingen, zal het geluidsactieplan nu definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.

De bezwaarschriften kunnen online geraadpleegd worden op www.grimbergen.be/vliegroutes.html.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise