Nieuw buurtprotest tegen stank asfaltfabriek

Buurtbewoners van de wijk Borgt klagen over doordringende geurhinder afkomstig van de asfaltcentrale op de Westvaartdijk. Na een aantal jaar zonder grote problemen is de stank sinds een aantal weken bij momenten niet meer te harden. De bewoners, die zelfs vrezen dat het gaat om kankerverwekkende stoffen, dreigen met gerechtelijke stappen. “Wij eisen een onmiddellijke stopzetting van de activiteiten.”

De asfaltcentrale, gelegen aan het zeekanaal Brussel-Willebroek, op amper 200 meter van de eerste bewoning, is al langer een doorn in het oog van de omwonenden. Tien jaar geleden bij de bouw was er heel wat buurtprotest dat zelfs leidde tot procedures bij de Raad van State. Maar allemaal tevergeefs: de centrale kwam er toch.

De eerste jaren bleek er echter relatief weinig hinder en de storm ging dan ook geruisloos liggen, op een paar kleinere opstoten na. Sinds kort steekt de problematiek echter weer de kop op.

“Er is blijkbaar een en ander veranderd in het proces en de uitstoot”, legt buurtbewoner Johan Declerck uit. “Geregeld is er een zeer onaangename penetrante asfalt-rubberachtige geur waar te nemen die ook de huizen binnendringt via ramen, deuren en luchtverversingskanalen.”

“Op dit moment lijkt de meest plausibele uitleg het intens verwerken van gerecycleerde asfalt. Hierbij wordt een groot percentage van gerecycleerde asfalt fel verhit waarbij er per definitie vluchtige aromatische koolwaterstof (VOS) als afbraakproduct worden aangemaakt en uitgestoten. Daarvan is bekend dat ze rubberachtig ruiken en kankerverwekkend zijn.”

Het actiecomité Borght Boven is dan ook duidelijk. “Zolang er geen oplossing komt ten gronde is het de eis van de buurt dat alle activiteiten worden stopgezet, met onmiddelijke ingang.”

Daartoe rekent men ook op de burgemeester in het kader van het voorzorgsprincipe. “Totdat de oorzaak van de geurhinder volledig is achterhaald en weggenomen. Ook bijkomende verzwarende voorwaarden op milieuvergunningsniveau met onmiddelijke ingang zijn een must.” Als hun eisen geen gevolg krijgen dreigt het comité met gerechtelijke stappen.

‘Geen ander procédé’

Volgens exploitant Viabuild is er echter geen aanwijsbare reden waarom er plots meer hinder zou zijn.

“Er kan wat geurhinder zijn als de samenstelling van de bitumen, de grondstof die we gebruiken, iets anders is dan normaal”, legt zaakvoerder Carl Van den Eynde uit. “Het is echter zeker niet zo dat wij een ander procédé gebruiken. Dit is eerder een samenloop van omstandigheden waarbij ook de windrichting een rol speelt. Het is waar dat recyclage van afgeschraapt afval meer geurhinder oplevert maar dat is verplicht en net milieuvriendelijk.”

Dat de uitgestootte stoffen schadelijk of zelfs kankerverwekkend zouden zijn, weerlegt hij met klem. “Dit is een heel moderne installatie met alle mogelijke filters. Er worden door de overheid ook geregeld controlemetingen in de schouw uitgevoerd.”

Volgens burgemeester Marleen Mertens (CD&V) is de Milieu-inspectie ter plaatse geweest en is het wachten op de resultaten van hun bevindingen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise