Provincie steunt Grimbergen in strijd tegen water- en modderoverlast

De provincie Vlaams-Brabant geeft 15.000 euro voor de aanleg van drie bufferbekkens, buffergrachten, dwarsroosters en een grasbufferstrook ter hoogte van de Potaarde in Grimbergen.

Die maatregelen moeten een eind maken aan de geregeld terugkerende water- en modderoverlast in de omgeving.

‘We maken van erosiebestrijding een prioriteit’’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor landbouw en waterlopen. ‘Wij zijn blij dat de gemeente Grimbergen maatregelen neemt en willen graag met financiële steun over de brug komen’.

Bij felle regen veroorzaakten afstromend water en modder in de omgeving van de Potaarde geregeld ernstige overlast op straat, in de grachten en zelfs tot in de woningen.

Daar komt binnenkort een eind aan: drie nieuwe bufferbekkens met een totaal volume van bijna 900 kubieke meter moeten daarvoor zorgen.

De totale kostprijs van de werken is zo’n 220.000 euro.

Omdat het knelpunt Potaarde opgenomen is in het goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan van Grimbergen, komen de werken in aanmerking voor een subsidie van 75 procent subsidie van de Vlaamse Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON).

De provincie Vlaams-Brabant kent daarbovenop nog eens een subsidie van 15.000 euro toe.

‘Wij willen op vijf jaar tijd de grootste erosieproblemen in onze provincie oplossen’ , besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

‘Wij rekenen daarvoor op de medewerking van gemeentebesturen en landbouwers, en stellen zelf alles in het werk om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.’

‘Wij verlichten de financiële lasten met onze subsidies, en onze drie erosiecoördinatoren zetten zich in om alle procedures vlot en correct te laten verlopen’.