Trage wegenwandeling groot succes

De Grimbergse deelname aan de dag van de trage wegen kon ook dit jaar op grote belangstelling rekenen.

De werkgroep ‘trage wegen’ van de milieuraad stippelde naar goede gewoonte een prachtige wandeling uit. Onder een mooie najaarszon wandelden tientallen geïnteresseerden in de Maalbeekvallei langs Den Diepen Boopmgaard, De Tommenmolen, het nieuwe park aan de Wolvertemsesteenweg en de Liermolen.

Het gemeentebestuur en de milieruaad maakten de voorbije jaren werk van de versterking van het trage wegennetwerk. Zo werden voor het comfort van wandelaar, ruiter en fietser naamborden aangebracht.

Schepen van leefmilieu Eddie Boelens (Groen) benadrukte in een korte inleiding het belang van de trage wegen vroeger en nu.

‘Trage wegen garanderen voor voetgangers en fietsers een vlotte en kortere verbinding tussen wijken en woonkernen. Ze geven ons de kans te genieten van de rust en open ruimte die Grimbergen te bieden heeft.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise