Roel Anciaux: 'Boekhouding schoolfacturen is totale chaos'

Alle schoolfacturen die nog open staan van de periode 2007 tot 2010 zullen door de gemeente niet meer geïnd worden. Dat is een gevolg van het feit dat de boekhouding van de gemeente met betrekking tot de schoolfacturen één grote chaos is.

‘Wat voor boodschap stuurt men hiermee naar ouders die hun facturen wel betalen?’, vraagt oppositieraadslid Roel Anciaux (Sp.a-Meise2020) zich af. Schepen van Financiën Willy Kerremans (N-VA) wil de problemen aanpakken door het boekhoudkundig systeem te vereenvoudigen.

Enkele weken geleden was er al de melding dat schoolkinderen volstrekt ten onrechte het bericht hadden gekregen dat ze hun schoolfacturen niet hadden betaald en ze ten gevolge hiervan geen warme maaltijden meer kregen voor de rest van het schooljaar.

‘Nu blijkt echter dat het niet om een éénmalige vergissing ging maar slechts om het topje van de ijsberg’, zegt gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020).

‘Het is het gevolg van het feit dat de gemeentelijke boekhouding betreffende de schoolfacturen al jaren een totale chaos is.’

‘Het boekhoudsysteem van de scholen die de schoolfacturen opmaken is totaal niet compatibel met het boekhoudsysteem van de gemeente’, legt Anciaux uit.

‘Die laatste zou de betaling van de facturen verder moeten opvolgen en zou overgaan tot het verzenden van ingebrekestellingen en het desgevallend gedwongen innen van de onbetaalde facturen.’

‘Dit zorgt ervoor dat de gemeente eigenlijk totaal niet weet wie er nu juist wat heeft betaald en wie er al dan niet nog openstaande facturen heeft. Het is zelfs zo’n chaos dat de gemeente beslist heeft om alle facturen die nog open staan van de periode 2007 tot 2010 niet meer te innen.’

‘Deze staan weliswaar nog steeds open in het boekhoudsysteem maar er worden dus geen stappen meer ondernomen om ze te innen ten gevolge van de totale onduidelijkheid of ze al dan niet al werden betaald.’

‘Ik begrijp niet hoe het mogelijk is dat men reeds sinds 2007 weet dat er zich een torenhoog probleem stelt en men nog steeds niet de nodige stappen heeft ondernomen om dit probleem op te lossen’, vervolgt Anciaux.

‘Welke boodschap stuurt men zo naar de ouders die hun facturen wel betalen? Onze gemeente kampt met grote financiële problemen maar als men dit amateurisme moet vaststellen dan is het geen wonder dat een rijke gemeente als Meise toch een schuld met zich meedraagt van 30 miljoen euro.’

Facturatiesysteem

Schepen van Financiën Willy Kerremans (N-VA) geeft toe dat er zich een groot probleem stelt.

‘Het boekhoudkundig systeem dat de scholen gebruiken factureert alles wat de leerlingen ‘verbruiken’: maaltijden, zwemlessen, toelagen voor toezicht,… Dat wordt zeer minutieus per school bijgehouden en er worden ook rechtstreeks facturen uitgestuurd. Tot daar zit alles goed.’

‘Het is echter het beheer van wanbetalers dat problematisch is. Er worden aanmaningen uitgestuurd en daarbij worden kosten verrekend. Eerst 2,5 euro en dan 7,5 euro voor het tweede aangetekende schrijven. Dat gebeurt echter vanuit het facturatiesysteem van de gemeente. Dat wordt ‘gevoed’ door het scholensysteem en daarbij loopt het inderdaad mis.’

Kerremans wil een en ander nu vereenvoudigen. ‘We gaan ons enkel nog baseren op het boekhoudkundig pakket van de scholen. De extra kosten die aangerekend worden gaan we dus moeten laten vallen. Maar als het systeem daardoor beter werkt zullen we veel tijd winnnen en zelfs geld besparen.’

Kerremans wil bevestigen noch ontkennen dat openstaande facturen van 2007 tot 2010 niet meer zouden betaald moeten worden.

‘Dit is alleszins nog niet beslist door de gemeenteraad’, stelt hij. Het lijdt echter weinig twijfel dat het in de praktijk hierop zal uitdraaien.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise