Openbaar onderzoek Kleine Kerkvoetweg hernomen na procedurefout

Door een procedurefout moet het openbaar onderzoek voor het ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Kerkvoetweg worden hernomen.

Op de gemeenteraad van 29 augustus werd het ontwerp RUP Kleine Kerkvoetweg voorlopig vastgesteld. Volgens artikel 2.2.14 van het Vlaams Decreet op Ruimtelijke Ordening dient na de (voorlopige) vaststelling van het ontwerp RUP door de gemeenteraad, dit ook doorgestuurd te worden naar de Deputatie, het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Regering. Dit is evenwel niet gebeurd.

Wie tegen dit ontwerp bezwaar heeft, kan dit dus opnieuw schriftelijk melden aan de Gecoro Grimbergen (per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs), op het adres Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen en dit ten laatste op 6 maart om 19.15 uur.

De al ingediende bezwaarschriften zullen hernomen worden en dienen dus niet opnieuw ingediend te worden. Het dossier ligt al die tijd ook ter inzage op het gemeentehuis van Grimbergen.

 

 

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise