Restauratie oude hondenmolen van start

In de Woestijnstraat in Gooik is een aannemer gestart met de restauratie van de oude hondenmolen aan de gevel van café Den Uil.

De hondenmolen is een rad waarbij gebruik gemaakt werd van een hond om een rad in beweging te brengen en boter te maken.

De molen hangt op een geklasseerd bijgebouw van de hoeve van Guy Ballet. Het gebouw dateert van 1912.

De aannemer gaat de muur nu steen voor steen afbreken. Dan pas kan het rad worden verwijderd en gerestaureerd. De restauratie van de hondenmolen kost 5.500 euro.

Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei verzorgde het subsidiedossier. De eigenaar krijgt een toelage van 70 procent voor de werken.

Ook het Agentschap Onroerend Erfgoed werkt aan het project mee.