Gooik krijgt 136.000 euro uit Plattelandsfonds

Het Plattelandsfonds van de Vlaamse regering deelt de komende twee jaar 8 miljoen euro uit aan 50 Vlaamse gemeenten waaronder een subsidie van 136.000 euro voor Gooik.

‘Je kan het platteland onmogelijk versterken met een platte beurs’, vertelde burgemeester Michel Doomst op het plattelandscentrum Paddenbroek waar ook minister-president Kris Peeters (CD&V) te gast was. ‘Via het plattelandsfonds willen we tegemoet komen aan de uitdagingen waar alle plattelandsgemeenten voorstaan’, vertelde Peeters.

‘Zij moeten de vrije ruimte bewaren, maar dat brengt een aanzienlijke kost met zich mee die deze gemeenten onmogelijk alleen kunnen torsen. Daarom geven we hen dit steuntje in de rug. Wanneer ze hun projecten indienen voor 31 oktober, kunnen ze subsidies krijgen op basis van hun noden met een maximum van 250.000 euro per gemeente.’

Paddenbroek

De gemeente Gooik zal een deel van de subsidie van 136.000 euro investeren in Paddenbroek. ‘We willen de werking van het plattelandscentrum versterken’, zegt Doomst. ‘Maar we gaan ook de trage wegen in de omgeving ontwikkelen en proberen om het plattelandstoerisme in onze streek te stimuleren.’