Zaal Recreatiecentrum Itterbeek gesloten door aanwezigheid asbest

Momenteel loopt er een project om de Keperenbergsite een nieuwe impuls te geven. In het kader van dit plan – Masterplan Keperenberg – worden de gebouwen die gesloopt moeten worden, grondig onderzocht op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Zo kunnen deze bij afbraak zorgvuldig en apart gesorteerd worden en niet vrij komen met gevaar voor mens en milieu.

Recent werd een zaal van het voormalige Recreatiecentrum onderzocht. Deze zaal wordt nu voornamelijk gebruikt als turnzaal door de gemeentelijke basisschool ’t Keperke. “Onderzoek bracht de aanwezigheid van een bouwmateriaal met asbest aan het licht waarbij we geen risico willen nemen”, klinkt het. “Na deze vaststelling werd de zaal met onmiddellijke ingang gesloten om de veiligheid van de kinderen en de gebruikers te garanderen. Ondanks het feit dat er geen risico is vastgesteld op de locatie van JK Zomaar werd toch beslist het jeugdhuis preventief te sluiten tot er meer duidelijkheid is.”

Momenteel wordt onderzocht op welke manier de sanering kan gebeuren en is het nog onduidelijk wanneer de turnzaal opnieuw in gebruik kan worden genomen. De sanering houdt in dat het asbest volledig verwijderd of ingekapseld wordt, zodat er geen risico is dat asbestvezels vrij komen. Vervolgens wordt er uitvoerig getest op aanwezigheid van asbest in de lucht alvorens het gebouw opnieuw kan worden opengesteld.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland