Nieuw Dilbeeks mobiliteitsplan met 185 actiepunten

De gemeente Dilbeek heeft een nieuw mobiliteitsplan uitgewerkt met 185 actiepunten. Het plan zet volop in op zwakke weggebruikers.

 

Met het nieuwe mobiliteitsplan moet Dilbeek zich wapenen voor de komende tien à twintig jaar. “Het vorige mobiliteitsplan voldeed niet langer aan de huidige noden in het verkeer”, zegt schepen van mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA). “We zijn voor het nieuwe plan dan ook niet over één nacht ijs gegaan. In een eerste fase gingen we naar de deelgemeenten om de noden en verzuchtingen van de mensen te noteren. Ook adviesraden konden hun zegje doen. Op basis daarvan zijn we aan de slag gegaan”, zegt de schepen.

Het nieuwe plan zet in op leefbaarheid en verkeersveiligheid in dorpskernen en op lokale wegen. “Dit is geen beleid tegen de auto, maar wel een beleid tegen de auto op de verkeerde plaats”, zegt Quaghebeur. “De grote autodruk in de kernen verdringt de voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. In dit beleidsplan willen we dat tegen gaan op lokale wegen.”

Het nieuwe plan bevat 185 concrete acties, waarvan 57 acties te maken hebben met het uitbouwen van een sluitend fietsnetwerk. “Veel acties zijn al in uitvoering, zoals de aanleg van fietspaden, de herinrichting van dorpskernen, het inrichten van blauwe zones, de herwaardering van trage wegen, betere schoolomgevingen en de aanwerving van verkeerscontroleurs”, zegt Stijn Quaghebeur. “Maar ook in de toekomst zal er nog werk aan de winkel zijn.”

Alle details zijn na te lezen op www.dilbeek.be/mobiliteitsplan.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland