Dilbeek keurt studieopdracht fietssnelwegen goed

De gemeenteraad van Dilbeek keurde gisteravond principieel de samenwerkingsovereenkomst goed met de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest om het fietssnelwegentraject in de gemeente uit te bouwen.

De provincie gaat een studiebureau aanstellen voor de opmaak van een ontwerpend onderzoek voor de fietssnelwegen langs spoorlijnen 50 en 50A.

“Na deze studie zou duidelijk moeten worden waar de fietssnelwegen zullen komen ten noorden en/of ten zuiden van de spoorlijn. Wat betreft spoorlijn 50A, die door Schepdaal en Itterbeek loopt, werden al grote stukken aangelegd. Voor spoorlijn 50 is dat vandaag nog verre van duidelijk. Dat zal dus goed onderzocht moeten worden” aldus schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA).

Op korte termijn worden de stukken fietssnelwegen langs spoorweg 50A overdragen aan de gemeente Dilbeek, nadat ze geasfalteerd zijn.

Na de studie kunnen de missing links op de lijn aangepakt worden en kan ook stapsgewijs de fietssnelweg langs de noordelijke spoorlijn worden gerealiseerd.

“De fietssnelwegen kunnen een alternatief vormen voor het woon-werkverkeer. In een rechte lijn, zonder files en conflictvrij naar Brussel kunnen fietsen. Dat moet toch een pak mensen in verleiding brengen om zich anders te verplaatsen naar de hoofdstad. Zeker in de Vlaamse Rand, waar amper vier procent van de mensen zich met de fiets verplaatsen, tegenover twaalf procent in heel Vlaanderen en zelfs dertig procent in de stad Antwerpen. Er is dus nog veel groeimarge. Ik ben er van overtuigd dat fietssnelwegen een deel van de oplossing zullen zijn voor ons mobiliteitsprobleem”, besluit Quaghebeur.