Dilbeek voert voorrangswegen in

Op verschillende grote verbindingswegen n Dilbeek verdwijnt binnenkort de algemene voorrang van rechts.

Het gaat om de Brusselstraat, Gossetlaan, Ternatstraat, Bodegemstraat, Itterbeeksebaan, Jan De Trochstraat, Ijsbergstraat (foto) en Doylijkstraat. Dit worden daardoor voorrangswegen.

De afgelopen vijf jaar deden zich aan de kruispunten in Dilbeek 155 ongevallen voor, waarvan 44 met gekwetsten. Veel van deze wegen lijken voor de bestuurder een voorrangsweg te zijn, maar dat is (was) niet zo.

Die conflictsituaties kunnen vermeden worden door het invoeren van een voorrangsweg.

Ook voor fietsers is de omschakeling goed nieuws. In principe heeft die altijd voorrang op een fietspad, maar daar houden weinig autobestuurders rekening mee.

Zij gaan er van uit dat zij op iedereen voorrang van rechts hebben en brengen daardoor fietsers in gevaar.

Met de versnelde aanleg van fietspaden wordt de nood op duidelijkheid dan ook steeds groter.

Duidelijkheid

Het ontbreken van voorrangswegen creëert nog een ander neveneffect. Vooral tijdens de spits zijn nieuwe verbindingswegen ontstaan.

Onder andere de Bodegemstraat loopt helemaal vast ’s ochtends door het sluipverkeer op de as Snikbergstraat-Molenbergstraat.

Dat sluipverkeer heeft er voorrang op de bestuurders die op de Bodegemstraat rijden, waardoor die laatste feitelijk geen verbindingsweg meer is.

Die andere straten zijn bovendien niet voorzien op de hoeveelheid verkeer die ze te slikken krijgen, vooral niet voor de zwakke weggebruiker.

Controles

Omdat het risico bestaat dat bestuurders sneller zullen gaan rijden omwille van de voorrang werd met de politie afgesproken om dit nabij op te volgen.

Indien nodig worden extra controles uitgevoerd of wordt de infrastructuur aangepast om de snelheid te remmen.