Brusselsesteenweg (N202) Grimbergen weer open na herstelling aan duiker

De Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen is op woensdag 28 januari opengesteld.

De herstelling aan de duiker die gestart is op 22 januari en volgens de oorspronkelijke planning twee weken zou duren, is immers vroeger beëindigd dan voorzien.

Wegen en Verkeer had al enkele jaren geleden scheuren in de duiker (onder de Brusselsesteenweg) van de Maalbeek vastgesteld en had al enige tijd een definitieve herstelling ingepland.

Omwille van een verzakking van de ondergrond was een tijdelijke herstelling nodig nog voor de definitieve herstelling uitgevoerd kan worden.

De definitieve herstelling omvat de volledige vervanging van de duiker. Dat zijn ingrijpende werken die Wegen en Verkeer in 2016 zal uitvoeren, samen met een volledige herinrichting van de Brusselsesteenweg.

Voor Wegen en Verkeer kan starten met de eigenlijke herstellings- en herinrichtingswerken, zullen de nutsmaatschappijen hun ondergrondse leidingen vernieuwen en waar nodig verplaatsen.

Die werken zullen volgens de huidige timing duren van maart 2015 tot het einde van het jaar.

In het voorjaar van 2016 begint Wegen en Verkeer dan aan de herinrichting van de Brusselsesteenweg (stuk tussen het kruispunt van de Wolvertemsesteenweg en dat van de Spaanse Lindebaan) en de Wolvertemsesteenweg (stuk tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg en dat van Keienberg).

Op de Brusselsesteenweg worden veilige fietspaden aangelegd en worden drie gevaarlijke kruispunten heringericht: het kruispunt van Speelbroek, dat van de Spaanse Lindebaan en dat van de Merodestraat.

De Brusselsesteenweg krijgt tijdens de herinrichting ook een gescheiden rioleringssysteem: na de werken zullen afvalwater en regenwater apart afgevoerd worden, wat beter is voor het milieu.

Drie jaar werken

De herinrichting van de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg zal volgens de huidige timing duren tot het voorjaar van 2018. Dat betekent dat alles samen (werken nutsmaatschappijen én werken Wegen en Verkeer) het project drie jaar lang zal duren.

De komende weken en maanden bespreken Wegen en Verkeer, de nutsmaatschappijen en de andere betrokken partijen (het gemeentebestuur, de lokale politie, De Lijn) de planning van de werken.

Het is de bedoeling om de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg zo lang mogelijk open te houden voor het verkeer, maar de wegen moeten in bepaalde fasen deels of helemaal afgesloten worden.

Zodra de planning nader besproken is, zal Wegen en Verkeer de aangelanden en de handelaars van de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg informeren hierover.

Er komt een infoavond over de werken en de bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer zal contact opnemen met de handelaars.