Opnieuw twee keer extra gemeenteraad in Denderleeuw (+ video)

In Denderleeuw komt de gemeenteraad op donderdag 5 februari nog maar eens bijeen in een extra zitting.

Als enige punt op de agenda staat ‘Opstarten van de procedure tot aanstellen van een nieuw college van burgemeester en schepenen conform art.47 bis, vierde lid van het gemeentedecreet’.

Het gaat om de wettelijk verplichte volgende stap in de procedure om een nieuw gemeentebestuur aan te stellen.

Het gaat hier echter nog niet om de verkiezing van een nieuw schepencollege. Dat kan pas nadat de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur in kennis is gesteld van de beslissing van de opstart van de procedure.

Ook op maandag 9 februari wordt de gemeenteraad van Denderleeuw samengeroepen. Het gaat dan om de tweede oproep voor de agenda die op 22 januari niet kon worden afgewerkt omdat de raad wettelijk niet in aantal was.