Definitief eenrichtingsverkeer in Nieuwenbosstraat

In de smalle Nieuwenbosstraat in Dilbeek, een zijstraat van de Bodegemstraat, wordt definitief eenrichtingsverkeer ingevoerd.

De straat wordt vaak gebruikt als toegangsweg voor de Rondenboswijk, waardoor ze erg veel verkeer te slikken krijgt. Doordat ze erg smal is en geen voetpaden heeft, creëert dat gevaarlijke situaties waarover geregeld klachten bij de gemeente binnen kwamen.

Enkele jaren geleden werd de piste van eenrichtingsverkeer al eens voorgelegd, maar bij de buurtbewoners bestond daarvoor geen draagvlak. Een nieuwe vraag eind 2013 leerde echter dat er de meningen evenredig verdeeld waren.

Op 22 april keurde de gemeenteraad de maatregel goed. Nadat de werken in de Bodegemstraat achter de rug zijn, zal dan ook vrij snel het eenrichtingsverkeer worden ingesteld in de richting van de Bodegemstraat.

Dat zal de verkeersintensiteit aanzienlijk doen afnemen en maakt plaats voor de aanleg van een voetpad. Aan de huidige rijrichting in de Smissenbosstraat tussen de Nieuwenbosstraat en de Rondebosstraat, wordt niets gewijzigd.