Nieuwe middenstandsraad Vilvoorde van start

De stad Vilvoorde blaast nieuw leven in de Vilvoordse middenstandsraad. Er wordt geopteerd voor een nieuwe en brede invulling van deze adviesraad.

‘Een adviesraad lokale economie is voor een stad als Vilvoorde onontbeerlijk. Het brengt overleg tot stand tussen ondernemers en het stadsbestuur en tussen ondernemers onderling’, zegt schepen voor lokale economie Johan Claus.

‘Op een moment dat het stadsbestuur het handelscentrum grondig wil vernieuwen, is het absoluut noodzakelijk dat er een actieve middenstandsraad is.’

Vroeger bestond in Vilvoorde een middenstandsraad die samengesteld was uit vertegenwoordigers van lokale handelaarsverenigingen en beroepsverenigingen.

Bij gebrek aan voldoende handelaarsverenigingen wil schepen Johan Claus de nieuwe middenstandsraad opentrekken naar alle geïnteresseerde middenstanders van het handelscentrum: ‘De stad streeft er dan ook naar om op korte termijn een nieuwe adviesraad inzake lokale economie op te richten, om zo de communicatie tussen handelaars onderling en tussen handelaars en het stadsbestuur te bevorderen.’

Ook horeca

‘Iedereen die een zaak in het handelscentrum heeft, of het nu gaat om zelfstandigen of ketens, is welkom en wordt door de dienst lokale economie persoonlijk uitgenodigd. De eerste open adviesraad zal doorgaan op 27 mei om 20 uur in het stadhuis.’

‘Op de eerste vergadering worden ook de horecazaken uitgenodigd, met de idee om dan een horeca-afgevaardigde aan te stellen die naar de vergaderingen van de middenstandsraad blijft komen’, aldus Claus.

‘Daarnaast kan er dan een (informeel) overlegmoment tussen de horecazaken bestaan, waar specifiek horeca-gerelateerde zaken worden besproken, bijvoorbeeld een terrasreglement.’

Herinrichting handelscentrum

De nieuwe adviesraad wil de handelaars inlichten en consulteren over de herinrichting van het handelscentrum in Vilvoorde.

‘We moeten er samen voor zorgen dat er nieuw leven in het handelscentrum wordt geblazen. De nieuwe middenstandsraad kan ook advies geven en ondersteuning bieden in de organisatie van evenementen in Vilvoorde, zoals de braderij, de avondshopping, de rondgang van de sint, de dag van de klant en de eindejaarsactiviteiten’, besluit Johan Claus.