Dilbeek start uitreiking biometrische reispassen

Dilbeek start donderdag 6 februari start met de uitreiking van biometrische reispassen.

Biometrische reispassen bevatten persoonlijke gegevens, zoals vingerafdrukken. Ze zijn gemaakt om fraude en manipulatie tegen te gaan. Een biometrische reispas is onvervalsbaar en beschermt je tegen misbruik van je identiteit. Het gebruik ervan is verplicht door Europa.

Ook vreemdelingenkaarten voor niet-EU’ers zijn voortaan biometrisch.

Om een biometrische reispas aan te vragen, zijn er speciale toestellen beschikbaar bij de dienst burgerzaken. Die scant je foto en neemt je vingerafdrukken. Je handtekening schrijf je op een elektronische pad. Alles wordt digitaal verwerkt.

De criteria voor een pasfoto zijn strikter dan vroeger. De foto mag niet ouder zijn dan 6 maand, en je moet met een neutrale blik en gesloten mond op de foto staan.

De kostprijs en de geldigheidsduur van de reispassen en vreemdelingenkaarten blijven dezelfde.

Meer info bij de dienst burgerzaken via 02 451 68 30 of burgerzaken@dilbeek.be