Recyclagepark Ternat ruilt knipkaart voor weegbrug

Het nieuwe geautomatiseerde recyclagepark van Ternat ging dinsdag van start. Het containerpark, beheerd door Haviland, werkt niet langer met knipkaarten, maar met een weegbrug voor de betalende restfracties.

In de Ternatse brievenbussen werd de voorbije dagen een ‘wegwijzer’ verdeeld met wat er allemaal wijzigt in het nieuwe, dertig are grote recyclagepark van de gemeente.

Het oude systeem met de knipkaarten, dat voor veel misbruik en afvaltoerisme zorgde, is nu definitief verleden tijd.

Wie nog een knipkaart heeft met een restwaarde, kan dat geld terugkrijgen door een formulier (verkrijgbaar in het recyclagepark of op de milieudienst) in te vullen.

Voortaan volstaat het om je aan te bieden met je elektronische identiteitskaart. Op de automaten blijkt het wel nog even wachten. Ovam keurde de subsidie pas nu goed, een jaar na de aanvraag. Voorlopig gebeurt de pascontrole nog manueel door de twee parkwachters die Haviland aanstelde.

De bezoeker komt dan in een eerste gedeelte waar hij eerst alle gratis fracties kan uitladen.

‘Het grootste deel van de afvalfracties kan nog steeds gratis worden ingeleverd’, benadrukt burgemeester Ronald Parys (LVB).

‘Wie naar het recyclagepark komt, doet er dus goed aan om thuis het voertuig zo te laden dat je de gratis fracties eerst kunt uitladen.’

16 eurocent per kilogram

De tweede zone is de betalende zone, met telkens een weegbrug bij het in- en uitrijden.

Betalende fracties zijn onder meer vlak glas, grofvuil, boomstronken, plastiek, folie, hout, bouw- en sloopafval, cellenbeton, snoeihout en gemengd groen- en tuinafval. Ook het asbestafval is betalend, met uitzondering van de eerste 100 kg per gezin.

Het tarief van 0,16 euro per kg is identiek aan andere containerparken die al door Haviland worden uitgebaat.

De intercommunale wil zo al wat vooruitlopen op een uniform tarief tegen de tijd dat Haviland, specifiek voor het afvalbeleid, een opdrachthoudende vereniging wordt.

Composthoek

Het recyclagepark heeft ook een mooi uitgewerkt hoekje voor de compostmeesters.

Elke eerste zaterdag, van maart tot oktober, kunnen inwoners die de knepen van het composteren willen leren, er terecht met hun vragen.