Dilbeek klaar voor winterprik

Deze week wordt voor het eerst echte nachtvorst aangekondigd. In Dilbeek laten de gemeentelijke diensten weten dat ze klaar zijn om uit te rukken en de wegen veilig te houden.

Bij sneeuw of ijzel worden eerst de busroutes, de hoofdwegen en de hellingen aangepakt.

In woonwijken heeft het vaak weinig zin om te strooien. Om tot het gewenste resultaat te komen is het immers noodzakelijk dat er voldoende autoverkeer is op de bestrooide wegen.

‘We zorgen er wel voor dat elke woonwijk via een hoofd- en verbindingsweg relatief vlot bereikbaar blijft’, aldus het gemeentebestuur.

‘Voor het eerst zullen dit jaar ook de fietswegen vrijgemaakt worden.’

De strooidienst rukt uit op basis van de voorspellingen van Meteo Defensie of de oproepen van de lokale politiepatrouilles.

Naargelang de hevigheid van de sneeuwval wordt er beslist of er meerdere strooibeurten nodig zijn.

Wanneer de ploegen ‘s nachts om 5 uur uitrukken, kan men bij normale sneeuwval verwachten dat rond 6.30 uur de eerste strooibeurt volbracht werd.

Bij hevige sneeuwval tijdens de nacht wordt er niet gewacht tot 5 uur, maar wordt onmiddellijk opgetreden.

Sneeuwvrij maken van voetpaden

Het voetpad voor de eigen deur is de eigen verantwoordelijkheid, net als het vrijhouden van de putjes voor de deur. Volgens het politiereglement moeten sneeuw en ijzel door de bewoners worden verwijderd.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat je die op straat brengt, probeer een doorgang vrij te maken en de sneeuw naar de rand van het voetpad te brengen.

Blokkeer ook de afvoer van de riolering niet met sneeuw. Als het dooiwater moeilijk weggeraakt, blijft het immers veel langer glad.

Denk ook aan uw postbode. Een sneeuw- en ijsvrije stoep en brievenbus maakt zijn of haar job heel wat veiliger.