Dilbeek stapt in Meldpunt Wegen

Dilbeek stapt mee in de vernieuwde website Meldpunt Wegen, waar je problemen met de gemeentelijke én gewestelijke wegeninfrastructuur kunt signaleren.

De website is in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, maar zit zo in elkaar dat vragen of opmerkingen van burgers meteen bij de juiste instantie terecht komen.

‘Soms is het niet duidelijk of een straat een gemeentelijke weg of een gewestweg is’,  legt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur uit. ‘Door alle meldingen te centraliseren is het niet meer nodig om dat zelf op te zoeken.’

Je kunt op de site een put in de weg melden, maar ook gebreken aan fiets- en voetpaden. Ook met meldingen over hindernissen zoals glasresten of zwerfvuil, problemen met signalisatie (bijvoorbeeld beschadigde verkeersborden, vervaagde wegmarkeringen, slecht werkende of defecte verkeerslichten), problemen met de openbare verlichting en de beplanting (zoals overhangende takken) kan je er terecht.

Het melden van een knelpunt gebeurt in vier eenvoudige stappen, met de mogelijkheid om foto’s bij te voegen om het probleem te illustreren. Infoknopjes zorgen bij moeilijke termen voor de nodige uitleg. Alle informatie die jij doorgeeft, komt automatisch bij de juiste instantie terecht.

‘Het gemeentebestuur van Dilbeek stapt mee in het systeem’, zegt Quaghebeur. ‘Op de thuispagina van de gemeentelijke website vind je in de rechterkolom een knop die je rechtstreeks naar het meldpunt brengt. Je krijgt dan snel een antwoord van onze diensten.’