Opnieuw gratis theoretische verkeerslessen in IMI

Freddy Sonneville (69), politiecommissaris op rust, geeft vanaf vrijdag 20 tot en met maandag 23 december zijn zoveelste gratis lessenreeks over het verkeersreglement. Dat gebeurt in het Immaculata Maria Instituut (refter nieuwbouw) in Ledeberg, Roosdaal.

De lessen staan open voor jong en oud en gelden als voorbereiding op het theoretische examen voor het behalen van een rijbewijs of gewoon als bijscholing.

Inschrijven via freddy.sonneville@skynet.be, 0496-12.92.86 of 054-33.75.92. Leerlingen van het IMI schrijven in op het secretariaat van de school.

Maandag 23 december vanaf 7 uur krijgen de leerlingen die aan de voorwaarden voldoen de kans om het examen af te leggen. Er is gratis busvervoer naar het examencentrum Mollem.

‚ÄėMensen met leerproblemen krijgen extra lessen en er worden afspraken gemaakt met examencentrum om deze personen te laten deelnemen aan de speciale examenzitting, waarbij de vragen mondeling en op een duidelijk manier worden gesteld‚Äô, aldus Sonneville