Denderleeuw geen burgerlijke partij in N-VA-klachten

Op de gemeenteraad van Denderleeuw zorgde een burgerlijke partijstelling gisteravond opnieuw voor een kortsluiting tussen N-VA en CD&V.

Het schepencollege, waarin N-VA de plak zwaait met de steun van Plus-schepen Geert Van Schelvergem, stelde voor om een raadsman aan te stellen om de gemeente burgerlijke partij te stellen in twee dossiers.

Omdat het college financieel al een tijdje volledig wordt gekortwiekt door de gemeenteraad, waarin SP.A-Open, CD&V en raadslid Marleen Buydens de facto de meerderheid uitmaken, moet het daarvoor toestemming vragen aan de raad.

Het gaat om de aankoop van de site Van Roy en de aanleg van zonnepanelen op het gemeentehuis. Deze twee dossiers uit de vorige legislatuur zijn de belangrijkste oorzaak van de vertrouwensbreuk tussen N-VA en CD&V.

Er lopen in beide dossiers gerechtelijke onderzoeken na klachten van de N-VA, of die schijn wordt toch voortdurend gewekt, want van echt concrete onderzoeksdaden is vooralsnog weinig sprake. In de zaak van de zonnepanelen lijkt het dossier zelfs nog ergens te zweven tussen de parketten.

CD&V-schepen Jan De Nul vroeg om het punt in de geheime zitting te behandelen, omdat de naam van zijn vrouw in dit dossier wordt genoemd. Dat was niet naar de zin was van burgemeester Jan De Dier (N-VA).

‘We willen enkel dat de gemeente haar rechten vrijwaart via een burgerlijke partijstelling. Daar is niets geheim aan. Bovendien is iedereen onschuldig tot het tegendeel is bewezen’, aldus De Dier.

De aanstelling van een advocaat werd uiteindelijk in de geheime zitting verworpen. Zowel De Nul als De Dier hadden de vergadering toen al verlaten.

Voor de rest werden op de gemeenteraad opnieuw 39 van de 45 punten verworpen. Bij zes agendapunten, waaronder de goedkeuring van de jaarrekening 2014, onthielden SP.A-Open, CD&V en raadslid Buydens zich, zodat die punten alsnog raakten goedgekeurd.